Leverelasticitetsmätning

Kallas också Fibroscan

Senast ändrad 2015-09-18 av Johanna Petersson Viir Verksamhetsutvecklar

Leverelasticitetsmätning

Vid kronisk leverinflammation (hepatit) kan denna undersökning ge en god uppfattning om mängden ärrvävnad (fibros) i levern. Med hjälp av en apparat mäts hur stel levern är. Principen är att ju mer ärrvävnad det finns i levern desto stelare blir levern.   

Före undersökningen

För att undersökningen ska bli bra bör man inte ha ätit något under tre timmar före undersökning.

Så går det till

Vid undersökningen används en ultraljudsprobe som läggs mot huden. Denna ger en lätt stötvåg. Med hjälp av ultraljud mäter apparaten sedan hur snabbt stötvågen förflyttar sig i levern och man får då ett mått på leverns stelhet. Undersökningen tar 10-15 minuter och är helt smärtfri och komplikationsfri. Resultatet är klart direkt vid undersökningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Leverelasticitetsmätning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Leverelasticitetsmätning ingår i tema Tema infektion