Ligamentskada handled

Kallas också Handledssmärta

Senast ändrad 2015-06-05 av Karin Bergström IT-koordinator

Ligamentskador uppkommer vanligen efter fallolyckor men kan även förekomma i samband med fraktur. Ett symptomgivande skadat ligament i handleden kan i många fall repareras eller återskapas.

Så ställs diagnosen

Kliniskundersökning kompletterad med titthålsteknik, röntgen, datortomografi eller magnetkamera.

 

Behandlingsalternativ

Skadat ligement sutureras eller rekonstrueras om möjligt.

Om enbart undersökning utförs tejpas eller sys huden och ett mjukt förband används. Vid mer avancerad operation anläggs ett gips. 

Huden skall innan eventuell operation vara fri från sår och tvättad enligt särskilda intruktioner.

Operationen sker i narkos eller i en bedövad arm. I vissa fall är det möjligt att reparera ett skadat ligament med titthålsundersökning (artroskopi) vilket är en teknik där man med hjälp av en kamera och fiberoptik undersöker en led, t.ex. handleden. I annat fall utförs operationen med traditionell öppen teknik.

Handleden hålls under läkningen stilla med ett gips som i vissa fall inkluderar även armbågen.

Som vid all typ av kirurgi finns det en liten risk för infektion i efterförloppet. Det finns även en liten risk för att senor eller nerver kan skadas.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ligamentskada handled är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.