Ljumskbråck

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bukväggen består av flera lager muskler och bindvävsplattor. På insidan ligger tarmar inneslutna i bukhinnan. Bråck innebär en svaghet i bukväggen som gör att bukhinnan kan bukta ut som en säck.  I bukhålan finns det tarm eller bukfett som kan glida in i säcken. Om säcken och innehållet kläms eller irriteras upplever man smärta. Bråcksäcksinnehållet glider tillbaka till bukhålan om man lägger sig ner.


Tendensen att utveckla bråck är delvis ärftlig men andra faktorer spelar också in. Rökning är en riskfaktor. magerlagdhet, lungsjukdomar med hosta, bindvävssjukdomar och vissa operationer utgör andra riskfaktorer.
Medfött ljumskbråck uppstå om den gång mellan bukhåla och pung som bildas när testiklarna under fostertiden flyttar från buk till pung inte tillbakabildats. Denna kanal är exempel på en svag punkt i bukväggen.  Förvärvat bråck är allmän försvagning av bukväggen som kommer med åldern.

En variant på ljumskbråck är lårbråck (femoralbråck) som uppstår där kärl och nerver passerar genom ljumsken ned till låret. Detta är allra vanligast hos kvinnor.

Bråck kan föreligga utan att du har några som helst besvär utav det. Det kan vara ett utseende-problem men kan också orsaka tyngdkänsla, obehag eller smärta som oftast försvinner när du lägger dig ned.
Ett bråck kan variera i storlek. Det kan vara ute ibland och åka tillbaka i vila eller det kan vara ute hela tiden. Ofta blir det större med tiden. Det försvinner aldrig av sig själv.

Ljumskbråck är en vanlig åkomma och operationen är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen i Sverige. Omkring 15 000 personer opereras varje år och mer än 90% av dem är män. Var fjärde man över 60 år har behandlats för eller har ett ljumskbråck. Ju äldre man är, desto vanligare är det. Ljumskbråck är ungefär tio gånger vanligare än lårbråck.

Den allvarligaste komplikationen till ljumskbråck är vad som kallas akut inklämt bråck. Då fastnar bråcksäcksinnehållet i försvagningen i bukväggen och kan ge tarmvred. Då gör det rejält ont över svullnaden, som inte går att trycka tillbaka, kanske kräks man och har ordentliga buksmärtor.

Det är sällsynt men om man upplever detta skall man omgående uppsöka sjukhus akut. 

 

Så ställs diagnosen

Huvudsymtom vid ljumsk- och lårbråck är utbuktning eller knöl i ljumsken samt smärta. Man kan ha ljumskbråck och vara helt symtomfri. Utbuktningen och eventuell smärta försvinner när man lägger sig ner och samtidigt trycker på utbuktningen.

Flertalet fall av bråck i ljumskregionen diagnostiseras vid läkarens undersökning. Patienten undersöks både i stående och liggande ställning. Om läkarens undersökning inte ger säker diagnos och patienten har symtom som kräver behandling, kan en röntgenundersökning med kontrast eller en ultraljudsundersökning ge vägledning.

Behandlingsalternativ

Tidigare rekommenderades alla med ljumskbråck operation. På senare tid har det uppmärksammats att en del patienter som opereras för ljumskbråck drabbas av kronisk värk i området. Det är därför viktigt att inte operera dem som inte har några besvär utav sitt ljumskbråck eftersom de istället riskerar att få besvär till föjd av operationen.

Enligt Socialstyrelsen rekommendationer angående operation av ljumskbråck gäller att operation rekommenderas för:

män med besvär i det dagliga livet

män med ljumskbråck som bedöms ge inklämningsrisk

alla kvinnor med ljumskbråck

 

 I väntan på operation, eller om operationsrisken bedöms för hög och man har stora besvär av sitt bråck kan man på försök använda ett så kallat bråckband eller en gördel för att hålla tillbaka bråcket. Detta finns på en del apotek, sjukvårdsaffärer och på ortopedteknisk avdelning.

Be om remiss från din vårdcentral eller kirurgmottagning. Operationen kan ske med olika tekniker, öppet eller med titthålsteknik.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ljumskbråck är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ljumskbråck ingår i tema Tema kirurgi