Ljumskbråck

Senast ändrad 2017-08-22 av Anna Newmark Ledning, hälso- och sjukvård

Bukväggen består av flera lager muskler och bindvävsplattor. På insidan ligger tarmar innesluta i bukhinnan. Bråck innebär en svaghet i bukväggen som gör att bukhinnan kan bukta ut som en säck. I bukhålan finns det tarm eller bukfett som kan glida in i säcken. Om säcken och innehållet kläms eller irriteras upplever man smärta. Bråcksäcksinnehållet glider tillbaka till bukhålan om man lägger sig ner.

Varför får man bråck?

Tendensen att utveckla bråck är delvis ärftlig men även andra faktorer spelar också in.

Medfött ljumskbråck för män uppstår mellan bukhåla och pung som bildas när testiklarna under fostertiden flyttar från buk till pung inte tillbakabildas. Det kan också vara resultatet av en allmän försvagning av bukväggen som kommer med åldern. En variant på ljumskbråck är lårbråck (femoralbråck) som uppstår där kärl och nerver passerar genom ljumsken till låret, detta är allra vanligast hos kvinnor.

Vad kan påverka utvecklingen av bråck?

  • Bråck utvecklas vanligtvis utan att man kan hitta någon speciell orsak
  • Bråck märks ofta i samband med ett tungt lyft
  • Bråckrisken ökar vid sjukdomar med ökad mängd bukvätska eller långvarig hosta
  • Bråck kan aldrig försvinna av sig själv utan blir större med tiden

Hur vanligt är det?

Ljumskbråck är en vanlig åkomma och operation är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen i Sverige. Omkring 15000 personer opereras varje år. Mer än 90 % av dem är män och var fjärde man över 60 år har behandlats för eller har ett ljumskbråck. Ju äldre man blir, desto vanligare blir det. Ljumskbråck är ungefär tio gånger vanligare än lårbråck och ungefär tio gånger vanligare hos män än hos kvinnor.

Symtom

Huvudsymtom vid ljumsk- och lårbråck är en utbuktning eller knöl i ljumsken samt ev. smärta men man kan ha ljumskbråck och vara helt symtomfri. Utbuktningen och ev. smärta försvinner när man lägger sig ner och trycker på utbuktningen.

Den allvarligaste komplikationen till ljumskbråck är vad som kallas för akut inklämt bråck. Då fastnar bråcksäcksinnehållet i försvagningen i bukväggen och kan ge tarmvred. Då gör det rejält ont över svullnaden, som inte går att trycka tillbaka, kanske kräks man och har ordentliga buksmärtor.

Det är sällsynt men om man upplever detta skall man omgående uppsöka sjukhus.

 Diagnos

Flertalet fall av bråck i ljumskregionen diagnostiseras vid läkarens undersökning. Patienten undersöks både i stående och liggande ställning. Om läkarens undersökning inte ger säker diagnos och patienten har symtom, som kräver behandling, kan en skiktröntgen eller en ultraljudsundersökning ge vägledning.

 Behandling

I de allra flesta fall är operation den bästa behandlingen. De flesta ljumskbråcksoperationer är planerade i förväg. Hos äldre män med små bråck som inte ger besvär och som går tillbaka när patienten lägger sig ner kan man dock avvakta eller avstå operation. Lårbråck däremot har risk för akut inklämning och bör opereras med förtur. Prioritering till operation sker främst utifrån graden av besvär och arbetsförmåga.

I väntan på operation, eller om operationsrisken bedöms för hög och man har stora besvär av sitt bråck kan man på försök använda ett så kallat bråckband eller en gördel för att hålla tillbaka bråcket. Detta finns på en del apotek, sjukvårdsaffärer och på ortopedteknisk avdelning.

 Operation

Vanligtvis kräver ett bråck operation. Den utförs ofta i lokalbedövning tillsammans med lugnande mediciner alternativt narkos eller ryggbedövning. Operationen sker oftast ”öppet”, det vill säga genom ett snitt i ljumsken. I vissa fall kan den göras som ”titthålsoperation”. Vilken typ av operation som är lämpligast avgörs vid besök på mottagningen. Titthålsoperation sker alltid i narkos (”sövning”). Operation innebär att man reparerar försvagningen i bukväggen. Det görs genom ett nät. Nätet gör att risken för återfall minskar och det går att komma igång med alla vardagliga aktiviteter med en gång. Det finns inga rapporter om att något nät gett frånstötnings reaktion (en reaktion då kroppen försöker stöta bort det inopererade nätet) eller skapat någon allergisk påverkan. Risken att bråcket kommer tillbaka är liten, några få procent. I väntan på operation kan man eventuellt använda sig av ett bråckband.

 

 

 

Så ställs diagnosen

Huvudsymtom vid ljumsk- och lårbråck är utbuktning eller knöl i ljumsken samt smärta. Man kan ha ljumskbråck och vara helt symtomfri. Utbuktningen och eventuell smärta försvinner när man lägger sig ner och samtidigt trycker på utbuktningen.

Flertalet fall av bråck i ljumskregionen diagnostiseras vid läkarens undersökning. Patienten undersöks både i stående och liggande ställning. Om läkarens undersökning inte ger säker diagnos och patienten har symtom som kräver behandling, kan en röntgenundersökning med kontrast eller en ultraljudsundersökning ge vägledning.

Behandlingsalternativ

Tidigare rekommenderades alla med ljumskbråck operation. På senare tid har det uppmärksammats att en del patienter som opereras för ljumskbråck drabbas av kronisk värk i området. Det är därför viktigt att inte operera dem som inte har några besvär utav sitt ljumskbråck eftersom de istället riskerar att få besvär till föjd av operationen.

Enligt Socialstyrelsen rekommendationer angående operation av ljumskbråck gäller att operation rekommenderas för:

män med besvär i det dagliga livet

män med ljumskbråck som bedöms ge inklämningsrisk

alla kvinnor med ljumskbråck

 

 I väntan på operation, eller om operationsrisken bedöms för hög och man har stora besvär av sitt bråck kan man på försök använda ett så kallat bråckband eller en gördel för att hålla tillbaka bråcket. Detta finns på en del apotek, sjukvårdsaffärer och på ortopedteknisk avdelning.

Be om remiss från din vårdcentral eller kirurgmottagning. Operationen kan ske med olika tekniker, öppet eller med titthålsteknik.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ljumskbråck är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ljumskbråck ingår i tema Tema kirurgi