Ljumskbråcksoperation

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid operation för ljumskbråck lagas defekten i bukväggen. Det är en vanlig operation och det görs oftast med öppen teknik, dvs ett snitt i ljumsken. Ett specialnät av plast används för att förstärka reparationen. I vissa fall används titthålsteknik.

Operation

Före behandlingen

Risken för återfall och komplikationer kan reduceras till hälften om man gör uppehåll med rökningen från 8-6 veckor innan till 6-8 veckor efter operationen. Att sluta röka har många positiva effekter och i detta sammanhang ger det dessutom bättre sårläkning och mindre risk för komplikationer i samband med operationen. Det är viktigt att hålla upp minst 6 veckor efter operationen för sårläkningseffekterna. Slutar du härefter för gott är mycket vunnet för din hälsa! Vi hjälper vid behov till med remiss för rökavvänjning inför ljumskbråckoperation.

Om du äter någon blodförtunnande medicin ska du meddela din kirurg detta för att få besked om och i så fall när du ska göra uppehåll med denna.


Du ska vara fastande inför operationen, vanligen från midnatt kvällen innan. Du får duscha och tvätta dig med en speciell bakteriedödande tvål.

Du kommer sedan också att bli rakad i operationsområdet, tvättad med bakteriedödande tvål igen och få ett dropp inför operationen. Efter att du fått lugnande och smärtstillande tabletter lägger den kirurg som skall operera dig lokalbedövning. Om du skall sövas sker det inne på operationssalen på operationsavdelningen.

Det är bra om du inför din operation planerar transporten hem genom att be någon närstående om hjälp.

Så går det till

En ljumskbråcksoperation utförs oftast i lokalbedövning tillsammans med lugnande mediciner alternativt i narkos. Operationen sker oftast "öppet", det vill säga genom ett snitt i ljumsken. I vissa fall görs den som "titthålsoperation". Titthålsoperation sker alltid i narkos ("sövning"). Vilken typ av operation som är lämpligast avgörs av läkaren vid läkarbesöket då beslut tas om operation.

Operationen innebär att man reparerar försvagningen i bukväggen. Det görs med hjälp av ett nät av plast.

En ljumskbråcksoperation tar ungefär 45-60 minuter.

Alla ljumskbråcksoperationer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ingår i en nationell registrering, Svenskt Bråckregister, för att åstadkomma högsta operationskvalitet. Årligen görs en samlas analys av data från alla deltagande sjukhus. Ur din synpunkt är deltagande i denna kvalitetsregistrering frivillig. Om du inte önskar att din operation skall kvalitetsregistreras måste du meddela din läkare i samband med operation. Inga personnummer används vid redovisning av data och vid offentliggörande av resultat kommer ingen patient att kunna identifieras. Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är det landsting eller universitet som ditt sjukhus tillhör.

Efter behandlingen

Ljumskbråcksoperationer görs vanligen som så kallat dagoperationsingrepp. Det innebär att du får gå hem samma dag som operationen. Direkt efter operationen kommer du att få ligga på en uppvakningsavdelning en eller ett par timmar innan du kan/får gå hem. Du blir serverad fika och får smärtstillande mediciner.

Innan du går hem får du träffa doktorn som opererat dig. Du får besked om hur det gått på operationen och har tillfälle att ställa frågor. Efter operationen skall du ha kissat innan du går hem. I sällsynta fall kan blåsan spännas ut efter operationen och det är därför viktigt att kontrollera att vattenkastningen fungerar som den skall. Det underlättar för dig om någon närstående hämtar dig på sjukhuset.

När du kommer hem bör du ha någon som kan vara hos dig så att du inte är ensam första natten hemma. Finns det särskilda skäl, såsom till exempel andra sjukdomar, stannar du på sjukhuset till nästa dag. Vanliga smärtstillande tabletter brukar vara tillräckligt. Du ska undvika tunga lyft som orsakar smärta i ljumskområdet första månaden.

Vi har inget rutinmässigt återbesök efter ljumskbråcksoperation. Får du problem eller har frågor ska du höra av dig till kirurgmottagningen. Nätet gör att risken för återfall minskar och det går att komma igång med alla vardagliga aktiviteter med en gång.  

Vid arbete som inte innebär fysisk ansträngning behövs ingen sjukskrivning (eventuell egen sjukskrivning i upp till en vecka). Vid fysiskt ansträngande arbete (med exempelvis tunga lyft eller vridningar, böjningar och förflyttningar) och arbetsuppgifter som inte går att förändra på kort sikt rekommenderas sjukskrivning i upp till två veckor efter titthålskirurgi och vid "öppen" kirurgi upp till tre veckor. Vid inklämning, återfall eller större komplikationer kan sjukskrivning i upp till fyra veckor bli aktuellt.

Efter operationen rekommenderas att du återgår till så normal aktivitet som möjligt och arbete på heltid. Allt som känns bra kan du göra efter operationen, men undvik alltför tunga lyft och ansträmningar som utlöser smärta.

Komplikationer/risker

Du kommer att känna smärta i olika grad de första 1-2 veckorna efter operationen. Mot dessa tar du de ordinerade smärtstillande medicinerna.

Det är mycket vanligt att huden kring operationsområdet och även penis och pung, blir lätt svullen, blåsvart och missfärgad. Detta beror på ytlig blodutgjutning i underhuden som är helt ofarlig och försvinner av sig själv.

Vidare är det mycket vanligt med känselbortfall i operationsområdet. Detta blir bättre med tiden. Blir operationsområdet mer kraftigt svullet eller väldigt ömt med rodnad skall du kontakta sjukhuset eller din närmaste distriktssköterska. Detta kan vara tecken på en större blödning och/eller infektion.

Att få ont i testikeln efter operationen är sällsynt. Om man får det händer det i så fall någon dag efter operationen och märks genom att ljumsken och testikeln på den opererade sidan blir svullen. Detta beror på att blodcirkulationen till testikeln störts under operationen och leder i hälften av fallen till att testikeln skrumpnar. Om den andra testikeln är normal har detta ingen betydelse för fruktsamheten.

Vid ljumskbråcksoperation förekommer återfall hos ett par procent av alla opererade. Långvarig nervsmärta i operationsområdet uppstår i 25-40% i liten grad och i 3-12% i svår grad. Inom 2 år har nästan alla med svår smärta förbättrats och de flesta med lindrig grad blivit helt bra. 

Det finns risk för komplikation i samband med sövning. Andningsproblem och lunginflammation är vanligast bland dem.

Det finns inga rapporter om att något nät gett frånstötningsreaktion eller skapat allergisk påverkan.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ljumskbråcksoperation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.