Ljumskbråcksoperation

Senast ändrad 2017-01-10 av Kristina Edh Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Vid operation för ljumskbråck lagas ett försvagat område i bukväggen. Det är en vanlig operation och görs oftast med öppen teknik, dvs ett snitt i ljumsken, i lokal bedövning. Ett nät av plast används för  reparationen. I vissa fall används titthålsteknik (kvinnor och bråck i bägge ljumskarna).

Operation

Före behandlingen

Risken för återfall och komplikationer kan reduceras till hälften om man gör uppehåll med rökningen från 8-6 veckor innan till 6-8 veckor efter operationen. Att sluta röka har många positiva effekter och i detta sammanhang ger det alltså bättre sårläkning och mindre risk för komplikationer. Det är viktigt att hålla upp minst 6 veckor efter operationen för sårläkningseffekterna. Slutar du för gott är mycket vunnet för din hälsa! Vi hjälper  till med remiss för rökavvänjning.

Om du äter någon blodförtunnande medicin ska du meddela din kirurg detta för  besked om och i så fall när du ska göra uppehåll med denna.


Du ska vara fastande inför operationen, vanligen från midnatt kvällen innan. Du skall duscha fleraa gånger och tvätta dig med en speciell bakteriedödande tvål.

Du kommer att bli rakad i operationsområdet, tvättad med bakteriedödande tvål igen och få ett dropp inför operationen. Efter lugnande och smärtstillande tabletter lägger den kirurg som skall operera dig lokalbedövning. Om du skall sövas sker det inne på operationssalen.

Det är bra om du inför din operation planerar transporten hem genom att be någon om hjälp.

Så går det till

En ljumskbråcksoperation utförs oftast i lokalbedövning tillsammans med lugnande medel alternativt i narkos ("sövning"). Operationen sker oftast "öppet", det vill säga genom ett snitt i ljumsken. I vissa fall görs den som "titthålsoperation". Titthålsoperation sker alltid i narkos. Vilken typ av operation som är lämpligast avgörs av dig och läkaren tillsammans vid läkarbesöket då beslut tas om operation.

Operationen innebär att man reparerar försvagningen i bukväggen med hjälp av ett nät av plast.

En ljumskbråcksoperation tar ungefär 60 minuter.

Alla ljumskbråcksoperationer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ingår i en nationell registrering, Svenska Bråckregistret, för att åstadkomma högsta operationskvalitet. Årligen görs en samlad analys av data från alla deltagande sjukhus i Sverige. Ur din synpunkt är deltagande i denna kvalitetsregistrering frivillig. Om du inte önskar att din operation skall kvalitetsregistreras måste du meddela din läkare detta. Inga personnummer används vid redovisning av data och vid offentliggörande av resultat kommer ingen patient att kunna identifieras. Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är det landsting eller universitet som ditt sjukhus tillhör.

Efter behandlingen

Ljumskbråcksoperationer görs vanligen som så kallat dagoperationsingrepp. Det innebär att du går hem samma dag som du opereras. Direkt efter operationen får du ligga på en uppvakningsavdelning en eller ett par timmar innan du kan/får gå hem. Du blir serverad fika och får smärtstillande.

Innan du går hem får du träffa doktorn som opererat dig. Du får besked om hur det gått och har tillfälle att ställa frågor. Efter operationen skall du ha kissat innan du går hem. I sällsynta fall kan blåsan spännas ut efter operationen och det är därför viktigt att kontrollera att vattenkastningen fungerar som den skall. Det underlättar för dig om någon som hämtar dig på sjukhuset.

När du kommer hem bör du ha någon som kan vara hos dig så att du inte är ensam första natten hemma. Finns det särskilda skäl, såsom till exempel andra sjukdomar, stannar du på sjukhuset till nästa dag. Vanliga smärtstillande tabletter brukar vara tillräckligt. Du ska undvika tunga lyft som orsakar smärta i ljumskområdet första månaden.

Vi har inget rutinmässigt återbesök efter ljumskbråcksoperation. Får du problem eller har frågor ska du höra av dig till kirurgmottagningen. Nätet gör att risken för återfall minskar och det går att komma igång med alla vardagliga aktiviteter med en gång.  

Vid arbete som inte innebär fysisk ansträngning behövs ingen sjukskrivning (eventuell egen sjukskrivning i upp till en vecka). Vid fysiskt ansträngande arbete (med exempelvis tunga lyft eller vridningar, böjningar och förflyttningar) och arbetsuppgifter som inte går att förändra på kort sikt rekommenderas sjukskrivning i upp till två veckor efter titthålskirurgi och vid "öppen" kirurgi upp till tre veckor. Vid inklämning (=akut operation), återfall eller större komplikationer kan sjukskrivning i upp till fyra veckor bli aktuellt.

Efter operationen rekommenderas du att återgår till normal aktivitet så fort som möjligt. Allt som känns bra kan du göra efter operationen, men undvik alltför tunga lyft och ansträngningar som utlöser smärta.

Komplikationer/risker

Du kommer att känna smärta i olika grad de första 1-2 veckorna efter operationen. Mot dessa tar du de smärtstillande medicinerna.

Det är mycket vanligt att huden kring operationsområde och könsorgan, blir svullen, ibland blåsvart och missfärgad. Detta beror på ytlig blodutgjutning i underhuden vilken är helt ofarlig och försvinner av sig själv.

Blir operationsområdet mer kraftigt svullet eller väldigt ömt med rodnad skall du kontakta din närmaste vårdcentral eller ditt sjukhus. Detta kan vara tecken på en större blödning och/eller infektion.

Det  vanligt med känselbortfall i operationsområdet. Detta blir bättre med tiden. .

Att som man få ont i testikeln efter operationen är sällsynt. Om det händer kommer det i så fall någon dag efter operationen och märks genom att ljumsken och testikeln på den opererade sidan blir svullen. Detta kan bero på att blodcirkulationen till testikeln störts under operationen och leder i hälften av fallen till att testikeln skrumpnar. Händer detta skall du omgående söka på sjukhuset du opererats på. Om den andra testikeln är normal har detta i framtiden ingen betydelse för möjligheten att "få barn".

Vid ljumskbråcksoperation förekommer återfall hos ett par procent av alla opererade. Långvarig nervsmärta i operationsområdet uppstår i 25-40% i liten grad och i 3-12% i svår grad. Inom 2 år har nästan alla med svår smärta förbättrats och de flesta med lindrig smärta blivit helt bra. 

Det finns risk för komplikation i samband med sövning varför vi rekommenderar lokallbedövning när det går.


Det finns inga rapporter om att något nät gett frånstötningsreaktion eller skapat allergisk påverkan.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ljumskbråcksoperation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.