Ljusbehandling TL01

Kallas också Ljusbehandling UVB TL01 (smalbands UVB)

Senast ändrad 2015-11-10 av Eva Aspelin Sjuksköterska/mott

Ljusbehandling sker på läkarordination.

Medicinsk ljusbehandling består av ultravioletta strålar, som även finns i naturligt solljus. Beroende på vilken hudsjukdom som ska behandlas ges UVA- eller UVB-ljus eller en kombination av båda. Du kommer att behandlas med UVB.

”Drop in” inom ramen för våra öppettider gäller för denna behandlingsform.

För bästa möjliga behandlingsresultat är kontinuitet viktigt. 3 behandlingar per vecka rekommenderas.  Efter eventuellt behandlingsuppehåll sänks ljusdosen.

Vi rekommenderar en behandlingsperiod på max 12 veckor,

Vid behandling två dagar i följd skall det gå minst 24 timmar mellan behandlingarna.   

Ögonen skyddas under ljusbehandlingen med UV-skyddsglasögon som tillhandahålls av personalen. Ansikte och manliga könsdelar täcks, men kan behandlas i undantagsfall på läkarordination.

Personalen bestämmer alltid i samråd med Dig den ljusdos som är lämplig för dagens behandling. Ljusdosen ställs in och startas av personalen.

Man ska alltid följa samma smörj- och duschrutiner inför varje behandling.

20-25 behandlingar per behandlingsomgång, om inte läkaren har ordinerat något annat. Vid utebliven behandlingseffekt kan en läkartid bokas för ny bedömning.

VIKTIGT

Ljusordinationen gäller en månad efter utfärdande. Vid behandlingsuppehåll på mer än två veckor avslutas behandlingen om inte särskilda skäl för uppehåll föreligger.

Vissa läkemedel går inte att kombinera med ljusbehandling. Det är därför viktigt att informera personalen om nyinsatta läkemedel under behandlingen.

Använd inte solskyddsmedel, smink eller parfym vid ljusbehandlingen.

Var försiktig med att aktivt sola utomhus och sola inte solarium under behandlingstiden.

Vid eventuell biverkning av ljusbehandling kontakta Hudbehandlingsmottagningen. Om mottagningen har stängt kontakta växeln Sahlgrenska 031-342 10 00 och begär hudjouren.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ljusbehandling TL01 är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ljusbehandling TL01 ingår i tema Tema hud