Lungabscess

Senast ändrad 2016-04-21 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lungabscess är en infektion som gör att det bildas var- och vätskefyllda hålrum i lungorna. Sjukdomen orsakas av bakterier och kallas även för lungböld.

Symtomen är låg feber under en till två veckor efter ett insjuknande i lunginflammtion. Så kallad produktiv hosta förekommer, det vill säga hosta med upphostat, och ofta illaluktande, slem från lungorna. Andra symtom är nattliga svettningar, viktnedgång och allmän sjukdomskänsla.

Så ställs diagnosen

Lungabscess diagnostiseras med hjälp av lungröntgen och datortomografi (computed tomography). Ibland får man gå ned med en kameraförsedd slang i luftvägarna (bronkoskopi) för att kartlägga anatomisk avvikelse och förekomst av tumör, men även för att ta prover. 

Läs mer om:

  • lungröntgen
  • datortomografi (computed tomography - CT)
  • bronkoskopi.

Behandlingsalternativ

Lungabscess behandlas inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets lung- eller infektionssjukvård. Infektionen behandlas med läkemedel. Ofta krävs en behandlingstid på 6-8 veckor. Sjukdomsförloppet följs med röntgen och inflammationsparametrar.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Lungabscess är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Lungabscess ingår i tema Tema infektion  och  Tema lungmedicin  och  Tema radiologi