Lungcancer, småcellig cancer

Kallas också Småcellig lungcancer, SCLC, limited disease, LD, extensive disease, ED

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Lungcancer, småcellig cancer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Lungcancer, småcellig cancer ingår i tema Tema cancer  och  Tema lungmedicin  och  Tema reumatologi