Lungscintigrafi

Lungscintigrafi är en undersökning som görs för att se hur luften och blodet fördelar sig i lungorna. Undersökningen görs vanligtvis för att svara på om man har en blodpropp i lungorna. Om du undrar varför just du ska göra denna undersökning, hör av dig till din läkare.

För att kunna få fram bilder på dina lungor använder vi oss av ett radioaktivt ämne som avger gammastrålning. Du kommer att andas in detta ämne, samt få det i en spruta. Strålningen som kommer från det radioaktiva ämnet är inget du känner av, men den kan fångas upp av en gammakamera som då kan skapa en bild av dina lungor.

Personalen som tar hand om dig är biomedicinska analytiker eller röntgensjuksköterskor. Kameran som används vid undersökningen låter inte, förutom fläkten inuti som susar. Det finns radio i rummet som du kan få lyssna på och om du vill ha något sällskap med dig går det bra.

Före undersökningen

Innan du gör undersökningen får du ta av dig smycken och andra metallföremål över bröstkorgen. Metall hindrar nämligen strålningen att nå gammakameran, vilket ger sämre bilder.

Så går det till

När du ska göra undersökningen kommer två personer att ta hand om dig. Först sätter personalen en venkateter (nål) på ovansidan av din hand eller i armvecket. Sedan får du lägga dig på rygg på en brits som sitter ihop med en gammakamera. Gammakameran består av en brits där du får ligga, och två kamerahuvuden, där den ena hamnar under britsen och den andra ovanför dig vid bildtagning. 

Innan undersökningen startar tar personalen på sig munskydd, mössa, handskar och skyddsrock. Personalen skyddar sig mot onödig strålning. Undersökningen börjar med att du får andas in ett lätt radioaktivt ämne via ett munstycke för att kunna ta bilder på hur luften fördelar sig i dina lungor. Andningen går till så att du ska dra in ett djupt andetag, hålla andan en liten stund, och sedan blåsa ut igen. Detta upprepas 3-4 gånger. Personalen instruera hur du ska göra. Det är väldigt individuellt hur många gånger man behöver andas in för att komma upp till en lagom nivå av radioaktivitet i lungorna. När du andats in den mängd som behövs kommer personalen gå iväg med apparaten innan de startar bildtagningen. Därefter ställer peronalen in kamerahuvuden i sidled och höjdled för att komma så nära dig som möjligt. Kamerahuvuden kommer inte att nudda dig utan vara några centimeter ifrån.

När personalen startar bildtagningen kommer du ligga med bröstkorgen under kameran. Kamerahuvudena kommer röra sig nära, sakta runt. När kameran har gått ett varv runt dig och stannat kommer du få en spruta med ett radioaktivt ämne via venkatetern (nålen). Detta är för att kunna ta bilder på hur blodet fördelar sig i dina lungor. Personalen ställer in och startar kameran igen.

Det är väldigt viktigt att du ligger still under hela tiden som kameran går runt dig och under tiden vi ger dig sprutan. Bilderna som skapas ska läggas ihop och för att det ska gå måste du ha legat på samma ställe under båda bilderna.

Totalt kommer du få ligga still i kameran ungefär 25 minuter.

Efter undersökningen

Våra läkare tittar på bilderna och skriver ett svar som vi skickar till avdelnings- eller mottagningsläkaren som har skrivit din remiss. Det är dit du får vända dig om du vill få svar på din undersökning.

Komplikationer och risker

Strålningen du får från det radioaktiva ämnet är inte mer än en vanlig röntgenundersökning och ämnet försvinner snabbt ur kroppen. 

Barn eller gravida ska inte följa med dig på undersökningen. Om du själv är gravid eller ammar vill vi att du kontaktar oss. 

Har du några frågor eller funderingar, prata gärna med oss så löser vi det tillsammans på bästa sätt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Lungscintigrafi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Lungscintigrafi ingår i tema Tema klinisk fysiologi