Lymfödembehandling

Senast ändrad 2016-06-20 av Ulrika Cederberg Fysioterapeut

Är du opererad med ett större ingrepp i armhålan, buk eller ljumske kan detta innebära att man har minskat lymfsystemets kapacitet att transportera lymfvätska från arm, bröstkorg, underliv eller ben. Detta kan leda till svullnad, ett så kallat lymfödem. 

Är du opererad för bröstcancer med ett större ingrepp i armhålan och mer än bara portvakskörteln/-körtlarna har tagits bort innebär det att man minskat lymfsystemets kapacitet att transportera lymfvätska från arm och bröstkorg. Detta kan också leda till lymfödem.

 I de flesta fall är dock transportkapaciteten tillräcklig för att lymfödem inte ska utvecklas.

Rörelseträning och aktivitet befrämjar cirkulationen av lymfvätska i arm och ben. Hur mycket belastning armen eller benet tål är individuellt och man får prova sig fram och vara uppmärksam på eventuella symtom. Tidiga symtom på överbelastning av lymfsystemet kan vara en tyngdkänsla eller ökad spänning i armen eller benet och/eller synlig svullnad. Nytillkomna märken efter klocka och kläder kan vara en signal på ökad svullnad. Svullnaden kan också sitta i bröstet och på bålen.

Får du besvär från armen eller benet ska du inte tveka att ta kontakt med din kontaktsjuksköterska, fysioterapeut eller lymfterapeut. Ju tidigare man kan sätta igång med behandling desto bättre brukar resultatet bli.

Kompressionsbehandling utgör basen för all lymfödembehandling.
Lymfkörtlarna är en del av vårt immunförsvar. Efter att lymfkörtlar i armhåla, buk eller ljumske tagits bort kan immunförsvaret vara nedsatt lokalt i armen och på den opererade sidans bröstkorg samt benet och/eller underlivet . Vid feber och tecken på infektion såsom hudrodnad, värmeökning, ömhet och svullnad ska du uppsöka läkare för behandling.

Lymfkörtlarna växer aldrig ut igen så de här råden gäller livet ut. Lymfkärlen däremot bygger nya vägar och letar sig fram till fungerande vävnad och körtlar vilket är positivt för kapaciteten att transportera lymfvätska.

Efter hand lär du känna hur mycket just du kan belasta din kropp. Under fysisk aktivitet bildas det mer lymfvätska, men samtidigt jobbar lymfsystemet snabbare och klarar då att suga upp mer vätska.

Praktiska råd vid lymfödem:

  • Träning och rörelse är bra!
  • Ta paus när du känner dig trött i armen eller benet. Lägg upp benet på en pall om det svullnar. Lyssna på din kropp och känn efter hur det känns vid ansträngning. Anpassa aktiviteten efter vad kroppen orkar med
  • Att hålla vikten minskar risken för att utveckla lymfödem
  • Vårda din hud. Smörj gärna in med lotion för att hålla den smidig. Fotvård är extra viktig
  • Använd solskydd för att inte bränna dig och svalka kroppen, särskilt benen om det är väldigt varmt

Om du ska kontrollera ditt blodtryck hos din vårdcentral eller ska få dropp (infusion) på sjukhus: Säg till att du är bröstopererad och att lymfkörtlar opererats bort från armhålan så att den andra armen då kan användas i första hand.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Lymfödembehandling är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.