Malignt lymfom

Senast ändrad 2016-04-20 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Malignt lymfom innebär att celler som tillhör det lymfatiska systemet tillväxer och kan orsaka förstorade lymfkörtlar, mjälte, eller tumörer i andra organ. Lymfomceller kan även växa i benmärgen och orsaka störningar i blodvärden. Andra symtom på lymfom kan vara feber, uttalade nattliga svettningar och avmagring. Diagnosen ställs genom att en förstorad lymfkörtel opereras bort, alternativt genom vävnadsprov från tumör. Sjukdomsutbredningen kartläggs med datortomografier, ev PET-skintigrafi och benmärgsprov, i vissa fall ryggvätskeprov. Det finns många olika sorters lymfom, man skiljer grovt på Hodgkins lymfom och non-Hodgkins lymfom, den senare gruppen består av aggressiva och icke-aggressiva typer. Lymfom är vanligare bland män, och man vet inte vad som orsakar lymfom, även om det finns faktorer som innebär ökad risk.

Behandlingsalternativ

Det finns effektiv behandling mot alla lymfom och många kan botas. Aggressiva lymfom och Hodgkin´s lymfom behandlas därför direkt vid diagnos. Patienter med andra och icke-aggressiva lymfom behöver inte alltid ha symtom och kan följas utan behandling till dess symtom uppträder. Behandlingen av alla lymfom består av olika sorters cellgifter som kan ges antingen som tabletter eller i intravenöst dropp i kombination med antikroppar och ibland strålbehandling. Det kan också bli aktuellt med tillägg av mediciner som påverkar immunförsvaret. Behandlingen pågår 4-6  månader, därefter går man på fortsatta kontroller.  I utvalda fall kan behandling med stamcellstransplantation bli aktuell.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Malignt lymfom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Malignt lymfom ingår i tema Tema hematologi