Måltidstöd vid ätstörning

Senast ändrad 2015-05-24 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

I ätstörningsbehandling kan det i kortare eller längre perioder vara viktigt med måltidsstöd för att komma i gång  med och vidmakthålla ett friskt ätande. Måltidsstöd innebär konkret att en stödperson sitter med patienten när denna äter, alternativt finns med i närheten. För unga patienter är det oftast föräldrarna som fungerar som måltidstöd, för äldre patienter kan kanske en partner eller annan närstående fylla denna funktion. Är man i behandling i dagvård och slutenvård utgörs måltidsstödet av behandlingspersonal.

Måltidsstöd innebär att på olika sätt hjälpa patienten att genomföra en måltid. I korthet genomförs måltidsstöd genom förutsägbarhet och planering av måltidens innehåll och mängd för att skapa trygga förutsättningar. Under måltiden kan patienten behöva coachas i att äta utan avbrott, att äta på rimlig tid, att avsluta etc. En måltidsstödjare kan behöva påminna om mål och mening och hjälpa patienten att hantera ångest Ibland kan det hjälpa med distraktion, att samtala om andra neutrala ämnen, eller planera vad man ska göra efter att måltiden är över.

Vid Anorexi-bulimimottagningen, Anorexi-bulimi slutenvård och vid Dagvård ges handledning och råd till föräldrar och närstående om hur man genomför måltidsstöd. I slutenvård och dagvård ingår måltidsstöd som ges av personal.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Måltidstöd vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.