Mammografi

Senast ändrad 2016-10-11 av Heidi Panduro Verksamhetsassistent

Röntgenundersökningen av brösten kallas för mammografi. Undersökningen utförs av röntgensjuksköterskor. En röntgenläkare granskar sedan bilderna och bedömer om det finns tecken till sjukdomar i bröstet, i första hand cancer.

 

Hur går det till att få bilder?

Ett röntgenrör som är monterad på ett speciellt bord sänder en så kallad joniserande strålning genom det undersökta bröstet. De olika vävnadstyper i brösten skiljer sig i sin täthet vilket gör att de släpper igenom olika mycket av röntgenstrålningen. Dessa skillnader känns av av en detektor och resultatet blir en 2D bild i gråtoner.

 

Varför gör man undersökningen?

Bröstcancer är kvinnornas vanligaste cancerform. Med mammografin kan man upptäcka bröstcancer innan den ger symptom. Det gör det möjligt att behandla tumören i ett tidigt skede så att risken för en livsfarlig cancerspridning kan minimeras. Därför har man valt att kalla alla kvinnor mellan 40 och 74 år för regelbundna undersökningar av brösten.

Före undersökningen

Innan undersökningen börjar kommer röntgenpersonalen att informera patienten om hur undersökningen går till och man kommer att ställa några frågor kring brösten.

Sedan får patienten klä av sig på överkroppen och röntgensjuksköterskan tittar om det finns några ytliga förändringar på brösten (dessa kan feltolkas som tumör på röntgenbilden).

Så går det till

Man kan bli undersökt sittande eller stående. Patienten får lägga ett bröst i taget på undersökningsbordet mellan två skivor som används för att pressa ihop bröstet en kort stund under bildtagningen. Det kan vara obehagligt, hjälper dock för att få bra bilder med så låg stråldos som möjligt. När bröstet, röntgenröret och detektorn befinner sig i rätt position tar röntgenpersonalen bilderna. Oftast tas bilder från olika håll. Undersökningen tar vanligtvis 15-30 minuter.

Efter undersökningen

Efter undersökningen mår man i regel som vanligt. En viss obehagskänsla i brösten kan vara kvar en stund efter undersökningen. Bilderna granskas oftast av två oberoende röntgenläkare och svaret brukar skickas till patienten inom några veckor. Ibland får patienten komma på återbesök för ytterligare undersökningar. Gjordes mammografin på remiss får den läkare som skickade remissen svaret och diskuterar det med patienten.

Komplikationer och risker

Alla undersökningsmetoder som baserar på röntgenstrålning är potentiellt hälsovådliga. Därför bör dessa metoder bara användas om det är säkert att nyttan med undersökningen är större än faran man utsätter patienten för. Just mammografi medför dock bara en jämförelsevis ringa stråldos och risken för eventuella skador är ytterst liten. Även gravida och ammande kvinnor kan undersökas.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Mammografi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Mammografi ingår i tema Tema cancer  och  Tema radiologi