Mastodyni

Kallas också smärta i brösten, mastalgi

Senast ändrad 2015-11-09 av Kari Lingaas Lindergren Sjuksköterska, Specialistsköterska i Intensivvård.

Den här informationen riktar sig till dig som kommer till mammografin på grund av smärta i brösten.

På Mammografin möter vi dagligen kvinnor som kommer till oss på grund av smärta, ömhet, tyngdkänsla eller obehag i brösten. Problemet förekommer i stort sett i alla åldrar.

Smärta i brösten är ett vanligt problem men det är ett ovanligt symtom på bröstcancer.

Vid smärta någonstans i kroppen som inte går över och som inte kan kopplas samman med en händelse, börjar många fundera på orsaken till smärtan. Det är lätt att bli påverkad av omgivningen och av medier av olika slag. Idag finns information lätt tillgänglig och då gäller det att hitta rätt information annars kan denna leda till ökad oro, ibland helt i onödan.

Smärta i samband med menscykeln

När man har smärta som är cyklisk, kommer i jämna intervaller, och man ännu inte nått klimakteriet, brukar smärtan bero på menscykeln. Smärtan kan komma helt plötsligt och vara olik tidigare smärtor du känt.

För att ta reda på om smärtan är cyklisk finns en skala som heter ”Cardiff Breast Pain Chart”. I skalan går det att fylla i om man har ont i brösten, hur ont man har, och när mensen kommer.

Den cykliska smärtan är den vanligaste och kan vara enda fram till klimakteriet.      

Smärta i samband med mediciner                                                       

Östrogenpreparat i samband med övergångsbesvär kan ge smärta i brösten men även andra mediciner kan ge smärta i brösten; exempelvis p-piller.

Smärta från bröstkorg och muskler

Smärta i bröstkorgen och musklerna runt bröstkorgen kan stråla fram i brösten. Nerverna i brösten kommer från bröstkorgen och armhålorna. En retning av en av de här nerverna kan kännas som smärta i bröstet. En stor och tung byst kan ge smärta i brösten, då kan en bra bh som ger stöd åt brösten hjälpa. En del kvinnor kan behöva bära bh även på natten.

Smärta i samband med bröstoperation

Bröstoperationer av olika slag kan leda till smärta i brösten. Smärtan kan kännas länge, ibland år efter operationen. Vid strålning i samband med bröstcancer-behandling kan det strålade bröstet bli hårt och ömt på grund av svullnad/ödem i bröstvävnaden. Smärta efter strålning kan liksom efter bröstoperation vara långvarig.

Sjukdomar som kan ge smärta i brösten

Det finns olika slags sjukdomstillstånd som kan ge smärta i brösten som exempelvis kostokondrit (Tietses syndrom), en inflammation i leden där revbenet är fäst mot bröstbenet, fibromyalgi, bältros och kärlkramp. Det är därför viktigt att söka vård om smärtan inte ger med sig.        

Om bröstet är rött och svullet kan det vara tecken på en inflammation och en läkare bör titta på det. Cystbildning (vätskefyllda blåsor) i brösten kan ge smärta men är ofarligt.

I sällsynta fall kan lokal smärta i bröstet som inte ger med sig vara ett symtom på bröstcancer.

Smärta i brösten är ett vanligt problem

Smärta i brösten är ett vanligt problem och orsaken är för det mesta ofarlig. Den kan kännas i det ena eller båda brösten, vara som en tyngdkänsla, ett obehag, vara konstant eller komma i intervaller. Ibland kan smärtan vara så svår att den påverkar det dagliga livet. Smärtan kan göra att det är svårt att bära bh, det kan vara svårt att ligga ner på sidan eller magen och man kan känna smärta så fort man råkar komma åt området.

De flesta kvinnor känner smärtan på utsidan av bröstet och upp mot armhålan som på bilden nedan. Smärta i vänster bröst är vanligare än i höger.

Den rosa skuggningen på bilden visar var bröstkörtlarna oftast är belägna i bröstet. Det är där det brukar göra ont. Smärta i brösten kan ha flera olika orsaker och alla orsaker är inte kända. Det pågår forskning om smärta i brösten runtom i världen.

Så ställs diagnosen

Mastalgi/Mastodyni är ingen diagnos men smärtan är ett symtom på ett tillstånd som kan ha olika orsaker och som ger smärta i bröstet. För att använda sig av uttrycket Mastalgi/Mastodyni brukar patienten få skatta sin smärta på smärtaskala (VAS). Smärtan ska enligt vissa forskningsartiklar ha besvärat kvinnan i mer än 5 dagar per månad och i åtminstone 3-6 månader.

Behandlingsalternativ

Vid lindrigare smärta i brösten behövs ingen behandling. För de flesta räcker det med att veta att smärtan inte beror på bröstcancer.

För de kvinnor som har så ont att det påverkar det dagliga livet finns det olika sätt att behandla smärtan.

Behöver du hjälp med behandling av smärtan ska du vända dig till din ansvariga läkare eller vårdcentral.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Mastodyni är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.