Mat och dryck inför operation på Operation 2 Barn

Senast ändrad 2015-12-02 av Lena Sundquist Ledning, hälso- och sjukvård

Viktigt att följa annars stryks operation/undersökningen in!

MAT- inför operation/undersökningen
Barnet får äta och dricka som vanligt fram till klockan 24:00 dagen före operationen,
därefter INGEN MAT.
DRYCK - inför operation/undersökningen
Titta på kallelsetiden när ni ska vara här och följ gällande DRYCK instruktioner.

Kallade till klockan 07:00 och 08:00
Fram till klockan 06:00 får barnet dricka KLAR dryck såsom röd blandsaft eller
vatten, max ½ glas. Inget därefter
• Barn som ammas får dricka bröstmjölk och vara färdigammade till senast
klockan 04:00


 

Kallade till klockan 09:00
Fram till klockan 07:00 får barnet dricka KLAR dryck såsom röd blandsaft eller
vatten, max 1 glas. Inget därefter
Dessutom får barnet
• Dricka bröstmjölk eller välling (ej fullkorn) fram till klockan 05:00


 

Kallade till klockan 10:30
Fram till klockan 08:30 får barnet dricka KLAR dryck såsom röd blandsaft eller
vatten, max 1 glas. Inget därefter
Dessutom får barnet
• Dricka bröstmjölk eller välling (ej fullkorn)
• Äta slät fil eller yoghurt (utan fruktbitar)
fram till klockan 06:00


 

Kallade till klockan 11:30
Fram till klockan 09:30 får barnet dricka KLAR dryck såsom röd blandsaft eller
vatten, max 1 glas. Inget därefter
Dessutom får barnet
• Dricka bröstmjölk eller välling (ej fullkorn)
• Äta slät fil eller yoghurt (utan fruktbitar)
fram till klockan 07:00


 

Kallade till klockan 12:30
Fram till klockan 10:30 får barnet dricka KLAR dryck såsom röd blandsaft eller
vatten, max 1 glas. Inget därefter
Dessutom får barnet
• Dricka bröstmjölk eller välling (ej fullkorn)
• Äta slät fil eller yoghurt (utan fruktbitar)
fram till klockan 08:00


 

”Filmtips”
Vi har filmer på youtube.com, där kan du få tips om hur du kan förbereda ditt
barn för vistelsen hos oss. https://www.youtube.com/watch?v=Mc_uEJcMtNw


Vi har också en bilderbok som barnet kan låna hos oss under operationsdagen.
https://www.youtube.com/watch?v=ZBI73XpOUGY

Avdelningen Avdelningen

 

Bedövningssalva Bedövningssalva

 

Liten tunn plastslang Liten tunn plastslang

 

Spruta sovmedicin Spruta sovmedicin

 

Sova Sova

 

Vakna + äta glass Vakna + äta glass

 

Åka hem Åka hem


 Information på engelska

Important to follow the instructions – otherwise the
operation/examination will be cancelled!
FOOD – before the operation/examination
The child may eat and drink as usual until 12 midnight the day before the operation,
after which NO FOOD.
DRINK - before the operation/examination
Look at the time when you should be here and follow the relevant instructions about
DRINKING.


 

Called for 7 am and 8 am
Until 6 am the child may drink CLEAR drinks such as red fruit squash or water,
max. ½ glass. Nothing after that
• Children who are being breastfed may drink breastmilk and finish
feeding not later than 4 am


 

Called for 9 am
Until 7 am the child may drink CLEAR drinks such as red fruit squash or water,
max. 1 glass. Nothing after that
In addition the child may
• Drink breastmilk or formula (not wholemeal) until 5 am


 

Called for 10.30am
Until 8.30 am the child may drink CLEAR drinks such as red fruit squash or
water, max. 1 glass. Nothing after that
In addition the child may
• Drink breastmilk or formula (not wholemeal)
• Eat plain sour milk or yoghurt (without pieces of fruit)
until 6 am


 

Called for 11.30 am
Until 9.30 am the child may drink CLEAR drinks such as red fruit squash or
water, max. 1 glass. Nothing after that
In addition the child may
• Drink breastmilk or formula (not wholemeal)
• Eat plain sour milk or yoghurt (without pieces of fruit)
until 7 am


 

Called for 12.30 pm
Until 10.30 am the child may drink CLEAR drinks such as red fruit squash or
water, max. 1 glass. Nothing after that
In addition the child may
• Drink breastmilk or formula (not wholemeal)
• Eat plain sour milk or yoghurt (without pieces of fruit)
until 8 am


 

Information på somaliska 

Waa muhiim in la raaco hadii kale waa la joojinayaa
qaliinka!
CUNTADA- qaliinka ka hor
Ilmuhu waa awoodaa in cunaan oo ay cabbaan sida caadada ahayd ilaa saacada
marka tahay 24:00 qaliinka maalinta ka horaysadagen , intaa kadib WAX CUNTO
MAYA.
CABBITAANKA- qaliinka kadib
Eeg waqtiga la idiin yeeray goorta la idinka rabo inaad timaadaan kadib raac
tilmaamka ku saabsan CABBITAANKA.


 

Loo yeeray saacada 07:00, 08:00
Ilaa iyo saacada markay tahay 06:00 ilmuhu waa cabbi karaan cabbitaanada
SAAFIGA (cad) sida saaftiga gaduudan, ama biyo ugu badnaan ½ bakeeri.
Kadib waxba
• Ilmaha la nuujiyo waxaa la nuujin karaa naaska caanahiisa kadibna
arnuujinwaa waa in ay danbeeso saacada 04:00


 

Loo yeeray saacada 09:00
Ilaa iyo saacada markay tahay 07:00 ilmuhu waa cabbi karaan cabbitaanada
SAAFIGA sida saaftiga gaduudan ama biyo, ugu badnaan 1 bakeeri. Kadib
waxba.
Waxaa kaloo ilmuhu loo ogo yahay
• In ay nuugaan naaska caanaha ama caanaha caruurta (qamadiga ma
aha) ilaa iyo saacadu markay tahay 05:00


 

Loo yeeray saacda 10:30
Ilaa iyo saacada markay tahay 08:30 ilmuhu waa cabbi karaan cabbitaanada
SAAFIGA sida saaftiga gaduudan ama biyo, ugu badnaan 1 bakeeri. Kadib
waxba
Intaa waa usii dheer ilmuhu
• In ay nuugi karaan naaska caanahiisa ama caanaha caruurta (qamadi
ma aha)
• Cun ciir qafiif ah ama caano fadhi (aan lahayn mirraha furuuda) ilaa
saacada marka ay tahay 06:00


 

Loo yeeray saacada 11:30
Ilaa iyo marka tahay 09:30 ilmuhu waa cabbi karaan cabbitaanada SAAFIGA
sida saaftiga gaduudan ee la qasay ama biyo, ugu badnaan 1 bakeeri. Kadib
waxba
Intaa waxaa usii dheer ilmuhu
• In ay nuugaan naas caanahiisa ama caanaha caruurta (qamadi ma aha
)
• Cun ciir ama caano fadhi (aan lahayn mirraha furuuda) ilaa iyo
saacada markay tahay 07:00


 

Loo yeeray saacada 12:30
Ilaa saacada markay tahay 10:30 ilmuhu waa cabbi karaa cabbitaanada
SAAFIGA sida saaftiga gaduudka ee la qasay ama biyo, ugu badnaan 1
bakeeri. Kadib waxba
Intaa waa usii dheer
• In nuugaan naaska caanahiisa ama caanaha caruurta (qamadi ma aha)
• Cun ciir ama caano fadhi (aan lahayn mirraha furuuda)
Ilaa iyo saacada markay tahay 08:00


 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Mat och dryck inför operation på Operation 2 Barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.