Matlagningsträning vid ätstörning

Senast ändrad 2015-05-15 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Många personer med ätstörning är mycket upptagen av mat och matlagning, och kan också i grunden vara duktiga på att laga mat. Att laga mat med tillräckligt näringsinnehåll, och sedan äta den själv, kan dock vara ett svårt moment. Av denna anledning kan därför matlagningsträning ofta vara en viktig del av en ätstörningsbehandling, och är också det vid Anorexi-Bulimi slutenvårdsavdelning och dagvårdsenhet.

Med stöd av personal får patienten här träning i samtliga moment som ingår i matlagning. Att planera, göra matinköp i affär, välja och följa recept, hantera, tillaga och äta måltiden leder till att patienten blir mer trygg till att själv sedan kunna tillreda måltider i sin egen hemsituation.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Matlagningsträning vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Matlagningsträning vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri