Matstrupskatarr

Kallas också Esofagit, Inflammation i matstrupe

Senast ändrad 2016-01-21 av Ulrika Roos Verksamhetsutvecklar

Matstrupskatarr, esofagit, uppstår när det sura innehållet i magsäcken backar upp i matstrupens nedre del och skadar matstrupens slemhinna. Man talar ofta om reflux-sjukdom (reflux betyder att något backar tillbaka).

Muskulaturen i väggen i matstrupens nedersta del fungerar normalt som en slutmuskel. Denna så kallade övre magmun öppnas när föda sväljs ned och stänger sedan för att förhindra magsyra från att backa upp i matstrupen. Om den övre magmunnen inte sluter tätt kan den starkt sura magsaften ge frätskador på matstrupen då matstrupens slemhinna inte är anpassad att tåla magsyran (till skillnad från slemhinnorna i magsäcken).

Svårighetsgraden av reflux-sjukdom beror dels på graden av bristande magmunfunktion, dels på typ och mängd av maginnehåll som stöts upp och dels på den neutraliserande funktionen av nedsvald saliv. Lättare eller periodiska besvär är mycket vanliga och man uppskattar att var femte till sjätte vuxen har denna åkomma i lindrigare eller svårare form.

Diafragma, eller mellangärdet, är muskelplattan som skiljer bröstkorgen från bukhålan. Matstrupen passerar genom en öppning i bakre delen av diafragma. Om denna öppning vidgas kan övre delen av magsäcken glida upp till ett läge i bröstkorgen vilket kan försämra funktionen i övre magmunnen. Diafragmabråck i sig är synnerligen vanliga och förorsakar normalt inga besvär och kräver inte heller behandling (undantaget är en ovanlig typ av bråck som bör opereras på grund av risk för inklämning av en del av magsäcken). De flesta patienter med svårare matstrupskatarr har ett samtidigt diafragmabråck.

Ytterligare faktorer som bidrar till refluxbesvär är kostvanor och medicinering. Speciella födoämnen såsom stekt och fet mat, choklad, pepparmint, kaffe och alkohol sänker trycket i övre magmunnen. Även rökning och vissa mediciner ger samma effekt. Tillstånd med ökat bukhåletryck såsom fetma och graviditet ökar risken av reflux.

Halsbränna och sura uppstötningar är de vanligaste besvären. Vissa patienter har mer diffusa smärtor i bröstkorgen bakom bröstbenet som kan förväxlas med till exempel hjärtbesvär. Besvären accentueras ofta i liggande eller vid framåtböjning. Nattliga besvär är vanligt. Hos astmatiker kan nattliga uppstötningar orsaka astmaattacker.

Så ställs diagnosen

Vanligtvis är symtomen typiska och behandling kan sättas in utan någon mer omfattande utredning. I måna fall är besvären periodvisa och inte så svåra. Vid mer intensiva eller ihållande besvär utförs gastroskopi-undersökning varvid matstrupen och magsäcken undersöks via en nedsvald slang. Graden av slemhinneskada i matstrupen kan härvid bedömas och förekomst av eventuellt diafragmabråck och andra förändringar i matstrupen och magsäcken konstateras. Inför ställningstagande till operation brukar även manometri (tryckmätning) och 24-timmars pH-mätning i nedre matstrupen utföras. Dessa undersökningar utförs via tunna plastkatetrar.

Behandlingsalternativ

Undvik födoämnen som försämrar: fet mat, choklad, pepparmint, start sur eller kryddad mat, alkohol och kaffe. Sluta röka. Undvik kvällsmåltid senare än tre till fyra timmar före sänggåendet. Viktminskning vid övervikt. Höjd huvudända på sängen med hjälp av klossar under sängbenen – kuddar hjälper inte!

Vid svåra besvär som fordrar kontinuerlig medicinering och där alla andra metoder prövats utförs ibland operation. Operationen innebär att matstrupen och övre delen av magsäcken lossas, ett eventuellt diafragmabråck försluts och en lucker ”backventil” konstrueras av översta delen av magsäcken som dras runt matstrupens nedre del. Dessa operationer görs oftast med titthålsteknik.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Matstrupskatarr är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Matstrupskatarr ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar