Mellanörekolesteatom

Hörselgången och trumhinnans utsida består av hud. Det sker en ständig transport av hudceller från trumhinnan, längs hörselgången, och ut ur örat. Av orsaker som inte är helt klarlagda kan trumhinnan ibland ge efter och bilda en liten säck där hudcellerna blir fångade, ett kolesteatom har uppstått. Säcken blir större och kolesteatomet växer in i mellanörat vilket på lång sikt förstör hörselben, balansorgan, ansiktsnerv och hörselsnäcka. Ofta blir hörseln sämre och örat blir mycket känsligt för infektioner.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Mellanörekolesteatom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Mellanörekolesteatom ingår i tema Tema öron- näs- och halssjukvård