Metakolintest

Senast ändrad 2015-04-01 av Michael Björk IT-tekniker

Metakolintest utförs för att undersöka känsligheten i dina luftrör. Metakolin är ett ämne som får luftrören att dra ihop sig och den som har astma är särskilt känslig för ämnet. Om dina luftrör drar ihop sig även vid låga doser av metakolin kan det tala för att du har astma.

Före undersökningen

Om du är förkyld, nyligen varit förkyld eller haft någon annan luftvägsinfektion under de senaste 4 veckorna före ditt besök bör du vänta med undersökningen.

Du får besked av din läkare om du ska göra uppehåll med några mediciner före undersökningen. Du ska inte ta kortverkande luftrörsvidgande mediciner, t ex Bricanyl, Buventol, Inspiryl eller Ventoline 6 timmar före undersökningen. Kontakta vår mottagning före ditt besök om du inte kan vara utan din medicin under denna tidsrymd.

Du bör avstå från att röka minst 1 timma före undersökningen. 

Du får skriftlig information hemskickad innan undersökningen.

Så går det till

Först mäter vi din lungfunktion med en spirometer. Därefter får du andas in metakolin i ökande doser. Efter varje dos mäter vi din lungfunktion med spirometern igen. Undersökningen tar cirka 1½ timma.

Efter undersökningen

Du får luftförsvidgande läkemedel när undersökningen är avslutad. Du får veta resultatet av undersökningen direkt på mottagningen av din läkare. Om du har gjort ett uppehåll med dina mediciner kan du oftast börja med dem igen.

Komplikationer och risker

Undersökningen är inte smärtsam, men en del personer kan få övergående besvär i form av lätt hosta och viss tyngdkänsla i bröstet. En del personer kan känna av lite hjärtklappning eller darrhänthet efter att ha tagit den luftrörsvidgande medicinen. Det är inte farligt och går över inom ett par timmar.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Metakolintest är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Metakolintest ingår i tema Tema lungmedicin