Mikroti och rekonstruktion vid avvikelse av ytteröra

Senast ändrad 2017-02-28 av Anders Johansson Webbstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mikroti är en medfödd avvikelse där ytterörat inte utvecklas normalt. Defekten kan variera från att örat nästan är normalt till att det saknas helt och hållet, s k anoti. I Sverige inträffar detta i cirka 2 fall per 10 000 nyfödda. Pojkar drabbas i högre utsträckning och höger sida är vanligast. Båda sidor drabbas i ungefär en tiondel av fallen. Orsaken till mikroti är multifaktoriell och man tror att såväl gener som miljöfaktorer kan ligga bakom missbildningen. Genom att ta brosk från revben och hud från höften kan vi bygga upp ett nytt ytteröra.

 

Operation

Före behandlingen

Den nedre åldersgränsen för operation styrs av barnets kroppsliga tillväxt och psykiska mognad. Revbensbrosken måste vara tillräckligt stora och barnet måste vara helt införstådd med vad rekonstruktionen innebär i form av upprepade operationer och sjukhusvistelser och att patienten är välmotiverad och välinformerad.

Så går det till

Vanligtvis påbörjas rekonstruktionen vid 9-10 års ålder. Det krävs vanligen två operationer med minst sex månaders mellanrum för att "bygga" ett nytt öra.

Operation 1:
Operationstiden är cirka 3 timmar. Vårdtiden brukar vara 6-7 dagar inklusive inskrivningsdag. Brosket sätts samman och skulpteras till ett passande ytteröra. För att få en passande storlek och form används en mall som gjorts med hjälp av det normala örat. En ficka görs under huden och det skulpterade brosket läggs på plats. Av det ursprungliga "örat" formas en öronsnibb.

Operation 2:
Operationstiden är cirka 2 timmar. Vårdtiden brukar bli 1-2 dagar inklusive inskrivningsdag. Denna operation kan eventuellt göras dagkirurgiskt vilket innebär att barnet kan gå hem samma dag. Vid denna operation "reses" örat från skallbenet. Sårytan bakom örat täcks med hudtransplantat som tas från skalpen. För att få örat att stå ut placeras ett brosk, eller konstgjort ben, mellan örat och skallbenet. Vid behov görs finjusteringar av hud och brosk på det nya örat.

Efter behandlingen

Under första veckan efter operationerna har barnet ett mindre öronförband eller pannbandsbandage. Efter första operationen har barnet ont i revbenen där brosket tagits bort. Vi minskar smärtan genom att vid operationen lägga in en tunn plastkateter i vilken vi kan spruta in lokalbedövning direkt i såret under de första dagarna efter operationen. Vi ger dessutom smärtstillande medicin i dropp, som dricka eller i tablettform. Vid operation 2 och 3 är det mycket lite obehag i form av smärtor. Det går bra att sova på örat med mjukt underlag vid samtliga operationer. 
På nedre delen av bröstkorgen blir ärret cirka 3-6 cm långt. Vi syr ihop huden vilket vanligtvis ger ett trådsmalt ärr. Tagstället för hud ser ut och läker som ett skrubbsår. Det tar cirka 2 veckor, därefter är området rodnat och bleknar successivt under de närmaste månaderna. Efter ett år är det knappt synligt.

Komplikationer och risker

Vid alla typer av operationer finns en risk för komplikationer. Tecken på eventuell infektion kan vara rodnad, svullnad runt operationsområdet och feber. I denna öronrekonstruktion finns flera möjliga komplikationer exempelvis infektion, blödning, hudnekros (vävnadsdöd orsakad av dålig blodcirkulation), bristande kosmetiskt resultat samt oönskat hår, som i och för sig går att ta bort med laser.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Mikroti och rekonstruktion vid avvikelse av ytteröra är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Mikroti och rekonstruktion vid avvikelse av ytteröra ingår i tema Tema plastikkirurgi