Miljöterapi vid ätstörningar

Senast ändrad 2015-05-24 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Miljöterapi är en behandlingsmetod som har som sitt syfte att skapa ramar och möjligheter för att varje patient i sin situation kan arbeta med sin egen förändring. Ett miljöterapeutiskt synssätt innebär att man i sin behandling tränar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och medpatienter.

Under behandling i dagvård och slutenvård är personalen patientens viktigaste stöd, både i och runt måltider, i olika stöd- och motiverande samtal, och i olika träningsmoment och utmaningar under behandlingsförloppet. Tillsammans med, och med stöd från personalen, arbetar patienten med att bryta sina ätstörningsbeteenden, förhålla sig till mat och vikt på ett friskt sätt, och hantera ångest och ätstörningstankar, först på avdelningen, och sedan med att träna på olika sociala situationer utanför avdelningen. Viktig del i miljöterapin är också den utvärdering och planering som man gör tillsammans med personalen i olika uppföljningssamtal.                       

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Miljöterapi vid ätstörningar är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Miljöterapi vid ätstörningar ingår i tema Tema psykiatri