Mitomycin-behandling

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Mitomycin tillhör en grupp läkemedel som kallas cytostatika och används vid många olika former av cancer. Mitomycin skadar tumörcellerna genom att hämma deras tillväxt.

Så går det till

En kateter (plastslang) förs försiktigt in i urinröret upp i urinblåsan. Via katetern förs läkemedlet i vätskeform till urinblåsan. Inom 1 timma ska lösningen kissas ut. 

Behandling ges en gång i veckan under 6 veckor.

Komplikationer och risker

Sveda och trängningar är vanliga, medan svåra komplikationer är ovanliga. Vid första urineringen efter varje behandlingstillfälle med läkemedlet bör du tvätta dina händer och underliv för att undvika akuta hudinflammationer.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Mitomycin-behandling är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Mitomycin-behandling ingår i tema Tema urologi