Mjukröntgen (Bucky-behandling)

Senast ändrad 2015-11-10 av Eva Aspelin Sjuksköterska/mott

Vad är Buckybehandling? Buckybehandling har använts över hela världen sedan 1920-talet och är en form av mjukröntgen. Buckystrålarna har våglängder som ligger mellan det ultravioletta ljuset och vanlig röntgenstrålning. Dessa strålar tränger endast in ½–1 mm i huden, vilket dock är tillräckligt för behandling av många hudsjukdomar. Behandlingen används till exempel vid välavgränsade, svårbehandlade hudförändringar såsom vid psoriasis och eksem.

Före behandlingen

Det är viktigt att huden är ordentligt avfjällad före behandlingen. På behandlingsdagen ska ej salvor eller krämer användas på det behandlade området, eftersom det då blir sämre effekt av behandlingen. Solarium får inte användas under behandlingstiden.

Så går det till

Hur går behandlingen till? Buckybehandling ges vanligen 1 gång i veckan under sex veckor. Mellan varje behandling ska det gå minst 4 dagar och max 10 dagar. En läkande effekt kan ses även efter att behandlingen avslutats. Behandling med Bucky kan upprepas men det måste gå minst ett halvår mellan kurerna. Maximalt antal Buckykurer (på samma hudområde) som kan ges under en livstid varierar mellan ca 4 och 8 beroende på vilka doser som ges.

Komplikationer och risker

De flesta får inga obehag av behandlingen, men hudrodnad, klåda eller irritation kan ibland förekomma. Efter avslutad behandling ses ofta en mörk pigmentering som efter solbränna. Denna kan kvarstå i flera månader men går bort av sig själv.
Vid eventuella biverkningar av behandlingen ska du kontakta Hudbehandlingsmottagningen. Om mottagningen har stängt kontakta växeln Sahlgrenska 031-342 10 00 och begär hudjouren.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Mjukröntgen (Bucky-behandling) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.