Motivationsarbete vid ätstörning

Senast ändrad 2017-03-26 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Att ha en ätstörning innebär ofta att man har en rädsla för och en ambivalent inställning till förändring. Man kan känna sig osäker på om man vill börja i behandling, utifrån en oro för vad detta kan innebära. Ibland söker och inleder man behandling främst för att någon närstående vill, men har själv svårt att motivera sig för det förändringsarbete som krävs för att bli frisk. Många patienter beskriver det som ett ständigt pågående tvivel, att man vill bli frisk, men samtidig inte lämna sjukdomen. Motivation kan också variera mycket från en dag till en annan, och påverkas lätt av hur man mår, eller andra faktorer eller händelser.

I en ätstörningsbehandling kan man få mycket hjälp med detta, genom att behandlare och personal har kunskap om motivation och om hur man kan arbeta med och reflektera kring den. Motivationsarbete kan ofta handla om att undersöka fördelar och nackdelar med att stanna i nuvarande situation eller förändras, eller hur tillvaron och de värden och mål man har i livet påverkas av sjukdomen. Motivationsarbete kan ske i form av samtal eller olika övningar, och kan göras både individuellt och i grupp.

Vid anorexi-bulimimottagningen och vid anorexi-bulimi slutenvårdsavdelning och dagvårdsenhet är motivationsarbetet ett ständigt pågående inslag i alla behandlingsinsatser.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Motivationsarbete vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Motivationsarbete vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri