MTPS Mätning av totala tarmpassagetiden

Senast ändrad 2015-06-01 av Gisela Ringström Vårdenhetschef

Undersökningen mäter passagetiden från magsäcken genom tunntarmen och tjocktarmen.

Före undersökningen

Små röntgentäta markörer sväljs 6 dagar i följd i samband med frukost (medföljer kallelsebrevet).

Vissa läkemedel t ex laxermedel och medel mot diarré behöver sättas ut den veckan du äter markörer.

Under veckan du äter markörer registrerar du dina mag-tarmbesvär genom att fylla i ett formulär som medföljer kallelsebrevet.

Du ska komma fastande, d.v.s. inte äta eller dricka efter kl. 24 kvällen före undersökningen.

 

Så går det till

Undersökningen tar ca 8,5 timmar och går till enligt följande;

Med hjälp av svag röntgenstrålning räknar vi det antal markörer du svalt hemma som finns kvar i mag-tarmkanalen.

Du serveras en frukost bestående av ostsmörgås och gröt samt små röntgentäta markörer som vi följer under dagen. Detta är det enda du får äta och dricka medan undersökningen pågår.

Röntgengenomlysning görs sedan varje timma under maximalt 8 timmar, för att följa markörerna genom mag-tarmkanalen. Mellan genomlysningarna kan du röra dig fritt på mottagningen.

Efter undersökningen

Du kan vara lite trött eftersom du inte ätit eller druckit sedan frukosten. Annars mår du som vanligt och får äta och dricka igen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver MTPS Mätning av totala tarmpassagetiden är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.