Multifamiljeterapi vid ätstörning

Kallas också MFT

Senast ändrad 2017-03-26 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Multifamiljeterapi eller MFT, är en behandlingsform som utvecklats ur familjeterapi men som namnet säger så är det flera familjer som deltar tillsammans i behandlingen. De senaste 10 åren har i England och Tyskland en specifikt avpassad MFT utvecklats för behandling av anorexia nervosa hos patienter under 18 år som bor hemma i sin ursprungsfamilj. Med utgångspunkt i denna MFT har man vid Anorexi-Bulimimottagningen, Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus i perioder kunnat erbjuda en vidareutvecklad form med syfte att hjälpa familjer att övervinna sjukdomen.

Behandlingen innehåller: information om sjukdomen och hur den påverkar individ, familj samt relationer till andra, belyser mat och ätande, kontroll samt ångest. Därutöver diskuteras föräldrars omhändertagandestil och samarbete och råd och stöd ges i konkreta situationer. Under behandlingen får patienterna träffa sjuksköterska för uppföljning av vikt och hälsotillstånd.

Arbetet sker både i storgrupp där alla deltar men också i separata grupper för föräldrar respektive patienter.

Behandlingen genomförs i mån av kapacitet och tillgång på aktuella familjer.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Multifamiljeterapi vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.