Multimodal gruppterapi vid ätstörningar

Kallas också MMT-G

Senast ändrad 2015-12-07 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog

 

Så går det till

Multimodal behandling, eller MMT, är en beteckning för en terapiform som kombinerar olika arbetssätt, och fokuserar på olika modaliteter, som bland annat beteende, kognition, känslor, relationer och kroppslig hälsa. Med start oktober 2015 drivs en grupp vid Anorexi-Bulimimottagningen, Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus som tar utgångspunkt i MMT-principer. Här kombineras olika terapiformer utvecklade för ätstörningsbehandling i grupp till en övergripande och sammanhängande gruppterapi. Behandlingsmanualen är utvecklad med bakgrund i olika tillgängliga och redan utprövade manualer, och som kombination av olika fokusområden, eller moduler. 

Som inledning och avslutning, och som återkommande genomgångstema, finns inslag från behandlingsformerna KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och ACT (Acceptance and commitment therapy) samt olika former för motivationsarbete och psykoedukation. Andra moduler fokuserar på teman som flexibilitet, känslor och ångest, perfektionism och kroppsuppfattning. Gruppen utvärderas löpande både muntligt och skriftligt, och innehåll och form anpassas efter gruppens behov. 

Parallellt med gruppsamtalen får patienterna regelbundet träffa dietist och/eller sjuksköterska för uppföljning av vikt och ätande.

Gruppen är främst till för patienter med andra ätstörningsdiagnoser än Bulimia Nervosa, för vilka det finns en egen grupp, KBT-grupp för Bulimi (se egen rubrik).

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Multimodal gruppterapi vid ätstörningar är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.