Musikterapi

Senast ändrad 2015-09-18 av Pia Ram Verksamhetsutvecklare

Musikterapi syftar till att förbättra relationer och mående samt minska symtom hos personer med schizofreni genom att hjälpa personen att ta upp problem som är svåra att beskriva enbart med ord. Personen behöver inte ha någon musikalisk träning men måste vara motiverad att arbeta aktivt med musik som lyssnare eller att medverka med musikinstrument eller sång. Musik kan användas som ett sätt att uttrycka sig och som ett medel för kommunikation där man inte enbart använder ord. Terapin kan ges i grupp eller individuellt och kan variera i intensitet och längd. För behandlaren krävs speciell utbildning i musikterapi som ges vid musikhögskolor.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Musikterapi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Musikterapi ingår i tema Tema psykiatri