Muskelbiopsi

Kallas också vävnadsprov av muskel

Vid utredning av misstänkt reumatisk muskelinflammation, myosit, behöver man ta ett vävnadsprov, en så kallad muskelbiopsi, för att undersöka om det finns en inflammation i muskeln. Biopsi är ett mindre kirurgiskt ingrepp.

Före undersökningen

Ta kontakt med reumatologen innan du kommer för biopsitagningen om du: 

  • Medicinerar med blodförtunnande läkemedel, då kan medicineringen behöva justeras före biopsitagningen.
  • Har en sjukdom som innebär ökad risk för blödning.
  • Är allergisk mot lokalbedövningsmedel/tandläkarbedövningsmedel

Så går det till

Biopsin kan tas från olika muskelgrupper. Det vanligaste är att muskelbiopsin tas från lårmuskeln yttre del eller underbenets framsida. Bedövningen sprutas i huden och ovanför muskelhinnan. Ärtstora muskelbitar, c:a 3-6 i antal avlägsnas och skickas för analys med mikroskop vid avdelning för klinisk patologi och genetik på Sahlgrenska Sjukhuset. Den lilla mängd muskelvävnad som avlägsnas påverkar inte muskelfunktionen som repareras efter kort tid. 

Efter undersökningen

Du bör stanna kvar cirka en timme efter biopsin för observation så att vi ser att det inte börjar blöda efteråt. Vi rekommenderar att man avstår från kraftig fysisk aktivitet och tunga lyft i c:a 2 dagar. Efter ingreppet tejpas huden och sedan fästes en genomskinlig tunnplast över såret som bör sitta kvar i 8-10 dagar. Såret läker inom 7-10 dagar. Det går bra att duscha 24 timmar efter ingreppet. Att bada får man vänta med tills såret är läkt (c:a 10 dagar) då kan man själv ta bort förband och sårtejpen. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Muskelbiopsi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Muskelbiopsi ingår i tema Tema reumatologi