Myokardscintigrafi

Kallas också Hjärtscintigrafi

Senast ändrad 2016-04-25 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Den vanligaste orsaken till att göra myokardscintigrafi är utredning av misstänkt kärlkramp, men man kan även se hjärtinfarkt. Om du undrar varför just du ska göra denna undersökning, hör av dig till din läkare.

Vid myokardscintigrafi avbildas blodflödesfördelningen i hjärtmuskeln.

För att se blodflödet använder vi oss av ett radioaktivt spårämne. Du får en spruta med ämnet som följer med blodet och fastnar i hjärtmuskeln. Strålningen som kommer från det radioaktiva ämnet fångas upp av en gammakamera som skapar en bild.

Personalen som tar hand om dig är biomedicinska analytiker eller röntgensjuksköterskor. Om du vill ha något sällskap med dig går det bra.

Före undersökningen

Vid första undersökningstillfället ska du inte dricka koffeinhaltiga drycker ett dygn innan. Du ska då även undvika vissa hjärtmediciner upp till 30 timmar innan.

Tänk på att du inte ska äta mat en viss tid innan undersökningen. Se din kallelse för exakt tid. 

Så går det till

Detta är en tvådagarsundersökning där vi vid första tillfället undersöker ditt hjärta vid ansträngning och andra tillfället under vila.

Vid första tillfället får du anstränga hjärtat genom att cykla på en motionscykel eller en belastning med hjälp av ett läkemedel. Innan undersökningen startar kopplar personalen EKG-elektroder på din bröstkorg och sätter en venkateter (nål), vanligtvis i armvecket. Under ansträngningen får du det radioaktiva spårämnet via venkatetern (nålen). Efter ansträngningen är klar får du gå till en gammakamera för att ta bilder av ditt hjärta. Om du har ansträngt hjärtat på konstgjord väg fastnar inte riktigt allt spårämne i hjärtat, utan lite kan sätta sig i levern och magen. Detta kan sedan störa i bilden på hjärtat. Du får därför minst en halvtimma på dig att gå och äta något innan personalen kan ta bilder. Mat hjälper nämligen till att flytta på det lilla spårämne som fastnat i levern och magen och hjälper oss att ta bättre bilder. Mat kan du antingen ta med dig hemifrån eller köpa i kafeterian på första plan.

Innan bildtagningen får du ta av dig smycken och andra metallföremål som hänger/ligger över bröstkorgen. Metall hindrar nämligen strålningen att nå gammakameran, vilket ger sämre bilder. Om du använder BH får du även ta av dig den, för att få en så bra bild som möjligt.

Det finns två olika kameror som personalen kan använda för att ta bilder på dig. Den ena liknar en tandläkarstol där du får sitta med kamerahuvudet mot bröstkorgen. Personalen kommer sedan att ta två bilder. En i sittande och en i liggande som var och en tar mellan 5 till 10 minuter. Det är viktigt att du sitter stilla under bildtagningen, annars kan det hända att bilderna får tas om.

Den andra kameran består av en brits som sitter ihop med ett kamerahuvud. För att ta en bild får du ligga på britsen med kameran över bröstkorgen. Denna bild tar ungefär 15 minuter. 

Vid andra undersökningstillfället tar vi bilder på hur ditt hjärta ser ut när du bara vilar och tar dina hjärtmediciner som vanligt. Du kommer då hit för att få en spruta med det radioaktiva spårämnet och därefter ta en bild. Innan personalen kan ta bilden får du minst en timma på dig att gå och äta något. Precis som vid förra tillfället är detta för att få bättre bilder.  

Undersökningen tar ungefär 2,5 timmar vid varje tillfälle.

Efter undersökningen

Våra läkare tittar på bilderna och skriver ett svar som vi skickar till avdelnings- eller mottagningsläkaren som har skrivit din remiss. Det är dit du får vända dig om du vill få svar på din undersökning.

Komplikationer och risker

Tala om för oss om du har KOL eller astma.

Strålningen du får från det radioaktiva ämnet är inte mer än en vanlig röntgenundersökning och ämnet försvinner snabbt ur kroppen. 

Barn eller gravida ska inte följa med dig på undersökningen. Om du själv är gravid eller ammar vill vi att du kontaktar oss. 

Har du några frågor eller funderingar, prata gärna med oss så löser vi det tillsammans på bästa sätt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Myokardscintigrafi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Myokardscintigrafi ingår i tema Tema hjärt- och kärlsjukdomar  och  Tema klinisk fysiologi  och  Tema radiologi