Myosit

Kallas också idiopatisk myosit

Senast ändrad 2015-11-30 av Maj Jonnestedt chefssekreterare

I begreppet idiopatisk myosit ingår polymyosit, dermatomyosit och inklusionskroppsmyosit. Sjukdomen karaktäriseras av muskelsvaghet som beror på inflammation i muskelvävnaden. Orsaken till sjukdomen är inte känd (idiopatisk). Myositsjukdomar är relativt ovanliga, med en förekomst av cirka 10 personer per miljon invånare och år. Medelåldern för insjuknade är 45-60 år. Myosit är någon vanligare hos kvinnor än män.

Så ställs diagnosen

De dominerade symptomen är tilltagande muskelsvaghet och en ökad uttröttbarhet i musklerna. Vid dermatomyosit förekommer även typiska hudutslag. Oftast utvecklas sjukdomen långsamt men den kan även uppträda akut eller subakut (några dagar till några veckor). Svalg- och bröstmuskulaturen kan ibland också påverkas och ge problem med sväljningen och andningen. Ledvärk, viktförlust och Raynauds fenomen (kramp i blodkärl, främst i fingrarna) förekommer ibland. Lungorna kan också drabbas och ge symptom i form av andfåddhet och hosta.

Vad händer i kroppen?

Myositsjukdomar är autoimmuna sjukdomar vilket innebär att immunförsvaret vänder sig mot egna kroppen, attackerar och orsakar inflammation i muskeln. Inflammationen bidrar till att muskelvävnaden blir syrefattig och detta i sin tur bidrar till sämre styrka och uthållighet.

Behandlingsalternativ

Myositsjukdomar behandlas med kortison, oftast i kombination med immunhämmande läkemedel i tablettform. Vid svårare sjukdom eller om behandlingen inte ger önskat resultat kan cellhämmande medicin ges i form av dropp. Även höga doser immunoglobuliner kan ha effekt. Sjukgymnastik är en viktig del av behandlingen.

Vad kan jag göra?

Det är viktigt att du kommer igång med träning under överseende av en sjukgymnast. Fysisk aktivitet förbättrar muskelfunktionen och konditionen. Flera studier talar också för att träning även kan leda till minskad sjukdomsaktivitet. 

Undersökningar

För att ställa diagnos behövs olika undersökningar/prover.

 

  • Vävnadsprov från muskulaturen kan visa förekomst av inflammatoriska celler.
  • Blodprov analyseras för tecken på sönderfall av muskler. Man kan även hitta såkallade autoantikroppar specifika för myosit.
  • EMG (elektromyografi) mäter musklernas elektriska aktivitet och kan visa typiska rubbningar i det.
  • Myositstatus utförs via sjukgymnast som mäter muskelstyrka och uthållighet i olika muskelgrupper
Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Myosit är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.