Myxödem

Senast ändrad 2016-10-04 av Anonym

Myxödem är något som drabbar hypotyreospatienter vid obehandlad eller felbehandlad hypotyreos. Myxödem bilas av mucin. En hypotyreospatient kan bilda upp till 50 gånger mer mucin än en frisk person.

Mucin är ett slem under huden som gör att huden känns spänd och är svår att greppa tag om. I många fall ser man ingen skillnad på mucin och fetma vilket gör att måna patienter blir feldiagnostiserade och endast får veta att de behöver gå på diet.

Innan man via blodprov kunde hitta hypotyreos behandlade läkarna istället symptom, där myxödem var det allra tydligaste. Idag är det en närmast bortglömd kunskap där många läkare behöver uppdatera sina kunskaper. Benämningen på sjukdomen var tidigare just Myxödem. I värsta fall kan sjukdomen obehandlad och felbehandlad leda till myxödemkoma och död.

Så ställs diagnosen

Myxödemdiagnos får man genom en fysisk undersökning där läkaren undersöker patienten och försöker greppa huden. Oftast har man problem på t.ex. överarmar, men hela kroppen förekommer. Om det inte är möjligt att ta ett grepp om bara skinnet kan diagnos ställas. Har en patient fått en hypotyreosdiagnos bör myxödem alltid kontrolleras och uteslutas om denne plötsligt och ogrundat ökat eller ökar i vikt, känner sig spänd, svullen, upplever vätskeansamling samt för att kontrollera att hypotyreosen verkligen är välsubstituerad.

Behandlingsalternativ

Om en obehandlad patient diagnostiseras med myxödem skall denne behandlas med sköldkörtelhormon.

Om en Levaxinbehandlad patient uppvisar myxödem bör man kontrollera att det aktiva sköldkörtelhormonet, fritt T3, ligger optimalt i toppen av sitt referensintervall. Om detta ej är möjligt utan att fritt T4 stiger över sitt referensintervall skall Liothyronin sättas in i den mängd att Fritt T3 ligger i sin absoluta topp.

Ytterligare mucinnedbrytande åtgärd är att ge patienten recept på Acetylcystein (NAC). NAC i större mängder förhindrar och bryter ner mucinet och hjälper de allra flesta patienter att blir av med sitt mucinöverskott. Att bli av med myxödem är en långsam process och kräver i många fall både höga värden av fritt T3 i kombination med NAC. NAC skall intas 1800 mg tillsammans med 1500 mg c-vitamin per dag. C-vitaminet minskar den ökade risken för njursten. NAC ska helst delas upp på 2-3 tillfällen per dag på grund av dess korta halveringtid.

Det är inte ovanligt att NAC behöver tillsättas dagligen under flera år. Man bör inte överskrida 2400 mg NAC per dag.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Myxödem är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.