När du har kommit hem från BB

När du kommit hem ska du ta kontakt med den barnavårdscentral (BVC) där du tänker gå. På BVC får du råd och stöd i frågor som gäller ditt barn. Telefonnummer finns på www.vgregion.se. Oftast gör BVC-sköterskan ett hembesök första gången. Kontakten med BVC fortsätter sedan tills barnet börjar skolan.

Efter förlossningen kontaktar du din barnmorska på mödravårdscentralen (MVC). Där erbjuds du en efterkontroll cirka två månader efter förlossningen. Där har du möjlighet att prata om förlossningen, diskutera sex och samlevnad och preventivmedel. Barnmorskan kan hjälpa dig att hitta rätt sätt att träna bäckenbotten.

Vid frågor som rör amning kan du vända dig till BVC eller till den ideella organisationen Amningshjälpen www.amningshjalpen.se.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett kunskapscentrum för amning. Där arbetar särskilt amningskunniga barnmorskor som kan ge dig råd och stöd om amning, barnets viktutveckling och bröstproblem i samband med amning. Du kan få råd på telefon men också boka tid för personligt besök. Läs mer om:amningsrådgivning.


Om ditt barn är sjukt, vid matproblem eller vid andra späd- och småbarnsproblem, kontakta i första hand din BVC eller sjukvårdsrådgivningen 1177. Är ditt barn svårt sjukt eller skadat och behöver sjukhusvård vänd dig till barnakuten vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver När du har kommit hem från BB är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.