Näring till nyfödda barn

Senast ändrad 2017-03-08 av Ann-Sofie Soffi Petersson Infomaster

Näring till för tidigt födda och sjuka nyfödda barn

 

Om ett barn är för tidigt fött eller sjukt har det kanske inte förmågan eller ork att amma. Innan mammans bröstmjölk har kommit igång kan barnet antingen få pastöriserad donerad bröstmjölk från andra mammor eller modersmjölkersättning. Maten kan barnet antingen få via en ventrikelsond, en slang som sitter genom ena näsborren ner till magsäcken. Barnet får då mat via kontinuerligt matdropp eller genom en matspruta. Om mamman vill, är målet att barnet lär sig att amma i så stor utsträckning som möjligt. Amningen introduceras i den takt barnet orkar. Det är bra om mamman stimulerar bröstmjölksproduktionen genom att pumpa med en bröstpump regelbundet, gärna åtta gånger per dygn. Om produktionen stimuleras så fort som möjligt efter förlossningen med hjälp av handmjölkning eller bröstpump börjar vanligen bröstmjölken rinna till cirka tre dygn efter förlossningen, oavsett vilken vecka barnet är fött i. 

Mycket för tidigt födda barn klarar till en början inte att ta emot tillräckliga mängder näring via sond, då kan barnet få näringsdropp.  De första levnadsdygnen brukar många barn få näringsdropp via en kateter i ett av navelns blodkärl. Droppet innehåller kolhydrater, proteiner, fett, salter, vitaminer och mineraler som är viktiga för barnet.

 Innan mammans bröstmjölk har kommit igång kan barnet antingen få pastöriserad donerad bröstmjölk från andra mammor eller modersmjölkersättning. Innan mammans bröstmjölk har kommit igång kan barnet antingen få pastöriserad donerad bröstmjölk från andra mammor eller modersmjölkersättning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Näring till nyfödda barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.