Näsplastik

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Medfödd eller skadeorsakad deformering av näsan är i vissa fall så uttalad att den motiverar plastikkirurgisk operation. Operationen sker i de flesta fall under narkos och man får stanna under natten på sjukhuset.

Det är viktigt att veta att näsan blir förbättrad men oftast inte perfekt efter en operation.

Naturliga variationer i näsans form, exempelvis en puckel på näsryggen eller klumpig nässpets, åtgärdas inte hos oss.

Före behandlingen

Behandling med blodförtunnande mediciner eller vissa smärtstillande mediciner måste avslutas inför operationen på grund av ökad blödningsrisk. Det är viktigt att vi får information om aktuell medicinering i god tid innan operationen.

Inför operationen kommer du att få diskutera ingreppet med den plastikkirurg som ska operera dig. Du får då information om vad man kan uppnå kirurgiskt. Vid detta tillfälle blir också din näsa fotograferad.

Näsplastik sker i de flesta fall under narkos, och du kommer att få information av narkosläkaren och en sjuksköterska.

Så går det till

Näsplastik görs i princip med två olika tekniker. Vanligen sker operationen via små snitt inuti näsborrarna, så kallad sluten teknik. Vid mer omfattande operationer används ibland så kallad öppen näsplastik. Detta innebär att man lägger ett litet snitt i huden över nässkiljeväggen ovanför läppen för att på så sätt få större åtkomlighet.

Operationen avslutas med att tamponader stoppas in i båda näsborrarna samt att näsan förses med en skena av gips/plast eller andra yttre förband. Vanligen får du stanna kvar över natten.

Efter behandlingen

Tamponaderna i näsan avlägsnas vanligtvis dagen efter operationen, men kan sitta längre om näsan varit sned. Smärta har man vanligen endast operationsdagen. Den yttre skenan av gips eller plast får ofta sitta kvar 5-14 dagar.

Näsan svullnar betydligt i samband med operationen. Denna svullnad kvarstår under lång tid efter ingreppet, ibland under flera veckor upp till månader.

Räkna med att vara borta från arbetet 10-14 dagar.

Näsan måste aktas för slag och stötar (exempelvis sporter som hockey, kampsporter och liknande) en månad efter operationen.

Återbesök sker cirka en vecka efter operationen. Eftersom svullnaden på näsan kvarstår under lång tid görs inte slutbedömning med fotografering förrän cirka ett år efter operationen.

Komplikationer och risker

I mycket sällsynta fall uppstår sårinfektion eller näsblödning. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Näsplastik är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Näsplastik ingår i tema Tema plastikkirurgi