Nattliga vattenkastningar

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

När man blir äldre (> 50 år) är det inte onormalt att kissa en till två gånger per natt. Blåskapaciteten minskar med åldern och likaså njurarnas förmåga att koncentrera urinen. Hos äldre män kan en förstorad prostata vara orsaken. Ett annat skäl kan vara att man under dagen samlar på sig vätska som leder till en svullnad av framförallt underbenen. När man sedan lägger sig ner återförs vätskan till cirkulationen. Kroppen gör sig av med överflödig vätska via njurarna med ökade urinmängder som följd.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Nattliga vattenkastningar är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Nattliga vattenkastningar ingår i tema Tema urologi