Navelbråck

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bukväggen består av flera lager muskler eller bindvävsplattor. På insidan ligger tarmar inneslutna i bukhinnan. Bråck innebär en svaghet i bukväggen som gör att bukhinnan kan bukta ut som en säck. I bukhålan finns det tarm eller bukfett som kan glida in i säcken. Om säcken och innehållet kläms eller irriteras upplever man smärta. Bråcksäcksinnehållet glider tillbaka till bukhålan om man lägger sig ner.


Tendensen att utveckla bråck är delvis ärftlig men andra faktorer spelar också in. Rökning är en riskfaktor. Övervikt, lungsjukdomar med hosta och leversjukdomar  utgör andra riskfaktorer.
Bråck kan också vara en allmän försvagning av bukväggen som kommer med åldern.


Bråck kan föreligga utan att du har några som helst besvär utav det. Det kan vara ett utseendemässigt problem men det kan också orsaka tyngdkänsla, obehag eller smärta som ofta försvinner när du lägger dig ned.
Ett bråck kan variera i storlek. Det kan vara ute ibland och åka tillbaka i vila eller det kan vara ute hela tiden. Ofta blir det större med tiden. Det försvinner inte av sig själv.

Den allvarligaste komplikationen till navelbråck är vad som kallas akut inklämt bråck. Då fastnar bråcksäcksinnehållet i försvagningen i bukväggen och kan ge tarmvred. Då gör det rejält ont över svullnaden, som inte går att trycka tillbaka, kanske kräks man och har ordentliga buksmärtor. Det är dock sällsynt men om man upplever detta skall man omgående uppsöka sjukhus akut. 

Så ställs diagnosen

Huvudsymtom vid navelbråck är utbuktning eller knöl i närheten av naveln samt smärta. Man kan ha navelbråck och vara helt symtomfri. Utbuktningen och eventuell smärta försvinner när man lägger sig ner och trycker på utbuktningen.

Flertalet fall av navelbråck diagnostiseras vid läkarens undersökning. Patienten undersöks både i stående och liggande ställning. Om läkarens undersökning inte ger säker diagnos och patienten har symtom som kräver behandling, kan en röntgenundersökning med kontrast eller en ultraljudsundersökning ge vägledning.

Behandlingsalternativ

På senare tid har det uppmärksammats att några av patienter som opereras för navelbråck drabbas av kronisk värk i området. Det är därför viktigt att inte operera dem som inte har några besvär utav sitt navelbråck eftersom de istället riskerar att få besvär till föjd av operationen.

I väntan på operation, eller om operationsrisken bedöms för hög och man har stora besvär av sitt bråck kan man använda ett så kallat bråckband eller en gördel för att hålla tillbaka bråcket. Detta finns på en del apotek, sjukvårdsaffärer och på ortopedteknisk avdelning.

Om Du önskar bedömning inför operation be om remiss från din vårdcentral eller kirurgmottagning. Operationen kan ske med olika tekniker, öppet eller med titthålsteknik.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Navelbråck är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Navelbråck ingår i tema Tema kirurgi  och  Tema mag- och tarmsjukdomar