NECT

Senast ändrad 2015-09-18 av Susanna Kovacic Verksamhetsassistent

NECT-utbildning är en insats som riktar sig till personer med allvarlig psykisk sjukdom. Utbildningen syftar till att lära sig att lägga märke till och handskas med självstigma.

Självstigma kan till exempel innebära att en person har börjat tro att felaktiga uppfattningar om psykisk sjukdom är sanna och stämmer på honom eller henne. Till exempel att någon med schizofreni inte kan förbättras, inte kan arbeta eller uppleva en meningsfull tillvaro.

Utbildningen bedrivs i studiecirkelform. Varje utbildningsgrupp har haft fyra - sju deltagare och två gruppledare. Utbildningen är cirka 20 sessioner lång, med ett kurstillfälle på en timme per vecka.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver NECT är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.