Nedsänkt ögonlock (blepharoptos)

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Ögonlockens funktion är att skydda ögat från skador och reglera mängden ljus som ögat släpper in. Ögonlocken hjälper också till att sprida tårvätska.

Med tilltagande ålder förslappas huden och muskulaturen kring ögonen och det leder till att de övre ögonlocken börjar hänga, så kallad blepharoptos.

Inom plastikkirurgin utför vi ögonlocksplastik med syfte att förbättra funktionsnedsättande tillstånd. Dessa tillstånd kan vara ärftliga, medfödda, uppkommit efter en skada, bero på en cysta eller tumör eller vara neurologiskt betingade. Blepharoptos som ett led i åldringsprocessen åtgärdar vi normalt inte inom plastikkirurgin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om det inte ger funktionella besvär som till exempel synpåverkan.

Vilken operationsmetod som används beror dels på graden av besvär, vad som orsakat besvären samt individuella anatomiska förutsättningar (till exempel muskulatur och hudkvalitet).

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Nedsänkt ögonlock (blepharoptos) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.