Nedsatt förmåga till sexuell upphetsning

Kallas också Nedsatt libido

Nedsatt förmåga till sexuell upphetsning (nedsatt libido)

Innebär en brist på intresse, förmåga eller funktion till sexuell upphetsning. Det innebär en kombination av faktorer. För att beskrivas som ett medicinskt problem ska flera av nedanstående punkter uppfyllas samt ha varat i längre än 6 månader och innebära ett betydande lidande för personen.

  • Minskat intresse, tankar och/eller fantasier för sexuell aktivitet och erotik
  • Svårt att ta initiativ eller svara på initiativ till sexuell aktivitet
  • Minskad eller ingen sexuell upphetsning eller njutning vid sexuell aktivitet
  • Nedsatt reaktion på sexuella stimuli runt genitalier och övriga kroppen

Det kan handla om ett livslångt tillstånd eller ett förvärvat. Ett förvärvat tillstånd innebär att funktionen har förändrats från ett tidigare normaltillstånd hos personen. Nedsatt förmåga till sexuell upphetsning kan också vara generell, det vill säga oavsett typ av stimulering och situation. Eller situationell, endast vid viss typ av stimulering, med vissa partners eller i en viss situation. Nedsatt förmåga till sexuell upphetsning kan också klassas som mer lindrig till svår.

 

Orsaker

Det finns många tänkbara förklaringar till varför en person upplever minskad sexuell upphetsning. Vanliga orsaker är bland annat ålder, psykisk ohälsa, relationsproblem eller stark stress. Det kan också vara en effekt av läkemedelsbehandling eller ett medicinskt tillstånd. Det ska du i så fall diskutera med din läkare eller sjuksköterska och inte avsluta ordinerad behandling på eget initiativ.

 

Vård och hjälp

Nedsatt libido eller förmåga till sexuell upphetsning är inte ett akut tillstånd utan behandlas inom öppenvården, till exempel på eller via en vårdcentral eller din behandlande läkare eller sjuksköterska, ungdomsmottagning, gynekolog- eller barnmorskemottagning eller Sexualmedicinskt centrum (SMC).

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Nedsatt förmåga till sexuell upphetsning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Nedsatt förmåga till sexuell upphetsning ingår i tema Tema sexologi