Nefrektomi - avlägsnande av njure (titthålskirurgi)

Kallas också Laparoskopisk nefrektomi

Vanligaste anledningen till enså kallad nefrektomi är någon form av tumör i njuren. Tumörer i njuren är oftast liktydigt med cancertumör. En liten andel tumörer i njurar är godartade men de är omöjliga att skilja från cancer utan operation. Om tumören är liten eller om man har en tumör i enda kvarvarande njure kan man undantagsvis endast ta bort den del av njuren där tumören sitter. Det allra vanligaste är att man tar bort hela njuren. Njuren kan också opereras bort vid andra tillstånd som t ex skrumpnjure.

Man kan vanligtvis leva normalt trots att man bara har en njure och en binjure kvar.

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor före operationen. I vissa fall sker inskrivningsamtalet dagen före operationen i samband med inläggningen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Du kommer även att få gå till operationsavdelningen för att träffa en narkosläkare. Dagen före operationen duschar du och tvålar in dig med desinfektionsvampar vid två tillfällen med minst fyra timmars mellanrum. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24.00 kvällen före operationen.

Så går det till

Operationen görs under narkos och tar två till tre timmar. Buken fylls med koldioxid för att ge bättre manöverutrymme. Där efter sker operationen via 3- 4 titthåll i buken. Via ett av titthålen har doktorn en kamera Man ligerar (knyter för) de stora kärl som går till och från njuren. Njuren plockas ut genom ett förlängt snitt i ett av titthålen. I vissa fall läggs det in en slang via bukväggen, ett så kallat dränage, vilken ska dränera ut sårvätska ur kroppen. Denna slang brukar avlägsnas efter 1-2 dagar.

Det händer att de inte är möjligt att avsluta operation via titthålen. I dessa fall ändras operationssättet till traditionell ”öppen” operation, det sker en s k ”konvertering” till ”öppen” operation. Detta innebär att det blir ett större snitt i sidan av buken. Återhämtning efter en sådan operation tar längre tid än efter laparoskopisk operation och sjukskriven förlängs flera veckor. Det är ovanligt att en konvertering sker men alla skall vara informerade om att man kan vakna upp efter operationen med större snitt i sidan av buken, även om operationen påbörjades som en titthålsoperation.

Efter behandlingen

Du vaknar upp på uppvakningsavdelningen efter operationen och stannar några timmar. Så fort du har hämtat dig återkommer du till vårdavdelningen. Du har en kateter i urinblåsan ca ett till två dygn, därefter tas den bort och man kastar vatten som tidigare.

För att motverka sårsmärtor får du smärtstillande i tablettform. För att undvika komplikationer som blodpropp och lunginflammation är det viktigt att komma upp och röra på sig så tidigt som möjligt. Vi förväntar oss därför att du kommer upp ur sängen redan på operationsdagen. Sjukgymnasten kommer att träna uppstigning och andningsgymnastik med dig. Du får vanligtvis äta och dricka som vanligt när du kommer tillbaka till avdelningen Vårdtiden blir fyra till fem dagar.

Efter tio till tolv dagar efter operationen. får du gå till distriktssjuksköterskan för att avlägsna stygnen. Undvik tunga lyft och hårt kroppsarbete de första två veckorna. För att motverka uppkomst av blodproppar skall du använda stödstrumpor under de första två veckorna efter din operation. Du blir kallad via brev för ett första återbesök ca tre månader veckor efter operationen för att få svar på vad det mikroskopiska vävnadsprovet visar. Inför detta besök ska blodprover tas, vilket görs på vårdcentralen. Sjukskrivningen blir ca en vecka, beroende på ditt arbete.

Komplikationer och risker

Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss på urologen. Vid frågor eller problem inom ett dygn efter du kommit hem hör du av dig till avdelning 17 eller till avdelning 30.

Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter din hemkomst kontaktar du urologmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Nefrektomi - avlägsnande av njure (titthålskirurgi) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Nefrektomi - avlägsnande av njure (titthålskirurgi) ingår i tema Tema njurmedicin  och  Tema urologi