Nefrektomi - avlägsnande av njure (öppen kirurgi)

Kallas också nefrektomi

Vanligaste anledningen till en sk. nefrektomi är någon form av tumör i njuren. Tumörer i njuren är oftast liktydigt med cancertumör. En liten andel tumörer i njurar är godartade men de är omöjliga att skilja från cancer utan operation. Om tumören är liten eller om man har en tumör i enda kvarvarande njure kan man undantagsvis endast ta bort den del av njuren där tumören sitter. Det allra vanligaste är att man tar bort hela njuren. Njuren kan också opereras bort vid andra tillstånd som t ex skrumpnjure.

Man kan vanligtvis leva normalt trots att man bara har en njure och en binjure kvar.

Operation

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor eller dagen före operationen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Du kommer även att få gå till operationsavdelningen för att träffa en narkosläkare. Dagen före operationen duschar du och tvålar in dig med en desinfektionsvamp vid två tillfällen med minst fyra timmars mellanrum. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24.00 kvällen före operationen.

Så går det till

Operationen görs i narkos. Man tar i regel bort en njure genom ett tvärsnitt i buken framifrån. Även binjuren på den sjuka sidan avlägsnas. Man ligerar (knyter för) de stora kärl som går till och från njuren. Operationen tar ca en till tre timmar.

Efter behandlingen

Du vaknar upp på en intensivvårdsavdelning efter operationen. Oftast ligger man kvar där till sent på kvällen eller över natten. Så fort man har hämtat sig återkommer man till vårdavdelningen Du har en kateter i urinblåsan ca en till tre dagar, därefter dras den och man kastar vatten som tidigare. För att motverka sårsmärtor har du en kvarliggande ryggmärgsbedövning sk EDA. Den brukar avvecklas efter ca två till tre dagar. Därefter brukar det räcka med värktabletter. För att undvika komplikationer som blodpropp och lunginflammation är det viktigt att komma upp och röra på sig så tidigt som möjligt. Vi förväntar oss därför att du kommer upp ur sängen dagen efter operationen. Sjukgymnasten kommer att träna uppstigning och andningsgymnastik med dig. Du får vanligtvis äta och dricka som vanligt när du kommer tillbaka till avdelningen Vårdtiden blir fyra till sju dagar.

Efter tio till tolv dagar efter operationen. får du gå till distriktssjuksköterskan för att avlägsna stygnen. Undvik tunga lyft och hårt kroppsarbete de första sex veckorna. Du kommer på ett första återbesök åtta till tolv veckor efter operationen och följs sedan inledningsvis på Urologmottagningen, Du blir kallad via brev. Sjukskrivningen blir ca fyra till sex veckor, beroende på ditt arbete.

Komplikationer och risker

Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss på urologen. Vid frågor eller problem inom ett dygn efter du kommit hem hör du av dig till avdelning 17 eller till avdelning 30.

Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter din hemkomst kontaktar du urologmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Nefrektomi - avlägsnande av njure (öppen kirurgi) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Nefrektomi - avlägsnande av njure (öppen kirurgi) ingår i tema Tema njurmedicin  och  Tema urologi