Neutropeni UNS

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Neutropeni UNS är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Neutropeni UNS ingår i tema Tema hematologi