Njurcancer

Senast ändrad 2015-12-17 av Maria Frånlund Verksamhetschef, Vo urologi

Det är vanligt att njurcancer förekommer utan några symtom och att tumören upptäcks vid utredningar av andra orsaker än misstanke om njurcancer. Att ha cancer i båda njurarna är sällsynt men vid utredning måste man säkerställa att den andra njuren fungerar väl.  

Så ställs diagnosen

Blod i urinen kan förekomma vid njurcancer. Även om blodet bara syns vid något enstaka tillfälle bör det alltid föranleda ett läkarbesök för utredning om orsaken. Andra sjukdomar som kan ge blod i urinen är cancer i urinblåsan, njursten och kraftiga urinvägsinfektioner. 
Värk på den sida av kroppen där den sjuka njuren sitter kan förekomma vid njurcancer, men smärta är vanligen ett tecken på njursten. Ofta upptäcks tumören vid utredning av oklara buk-och tarmbesvär där en datortomografiundersökning utförts.
Feber, viktnedgång och matleda kan också vara symptom på njurcancer.  
De första tecknen på sjukdom kommer ibland från andra delar av kroppen, till exempel lungorna, lymfkörtlarna, levern, skelettet eller hjärnan. Då har cancern spridit sig och bildat metastaser.

Behandlingsalternativ

Den enda metoden att bota njurcancer är att operera bort tumören. Det förutsatt att sjukdomen inte är spridd till andra organ. Om cancern har bildat metastaser kan den tyvärr inte botas med operation annat än i enstaka fall då det bara finns en enda dottertumör. Det vanligaste ingreppet är att operera bort hela njuren, så kallad nefrektomi. Samtidigt avlägsnas den omgivande fettkapseln. Som regel är funktionen hos den andra friska njuren fullt tillräcklig för att klara kroppens behov. I vissa fall opereras bara den del av njuren bort som innehåller en tumör, så kallad njurresektion. Denna typ av operation har ökat de senaste åren och kan i utvalda fall göras med sk robotassisterad teknik här på Sahlgrenska.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Njurcancer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Njurcancer ingår i tema Tema cancer  och  Tema njurmedicin  och  Tema urologi