Njurfunktionsundersökning

Senast ändrad 2016-06-14 av Jenny Fogelberg Biomedicinsk analytiker

Undersökningen görs genom att ett spårämne sprutas in i blodbanan. Spårämnet utsöndras genom njurarna och genom att ta blodprov kan utsöndringen följas och njurarnas funktion bedömas.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Njurfunktionsundersökning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Njurfunktionsundersökning ingår i tema Tema njurmedicin