Njurresektion

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Njurresektion betyder att en del av en njure tas bort och den friska delen lämnas kvar. Anledningen är oftast att det finns en tumör i njuren. Om tumören inte är för stor eller om det bara finns en njure försöker vi i första hand göra en njurresektion.

Man kan vanligtvis leva normalt trots att bara en del av njuren är kvar.

Operation

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor före alternativt dagen före operation. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning och EKG samt samtal med avdelningsläkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Du kommer även att få gå till operationsavdelningen för att träffa en narkosläkare. Sjukgymnasten samtalar med dig om andningsgymnastik och hur du bäst tar dig upp ur sängen efter operationen Dagen före operationen duschar du och tvålar in dig med en desinfektionsvamp vid två tillfällen med minst fyra timmars mellanrum. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24.00 kvällen före operationen.

Så går det till

Operationen genomförs under narkos och tar mellan två till fyra timmar. Via ett tvärgående snitt på buken opereras tumören samt en liten del av njuren bort.

Efter behandlingen

Du vaknar upp på intensivvårdsavdelningen efter operationen och stannar kvar där till sent på kvällen eller till dagen efter operation. När du har hämtat dig återkommer du till vårdavdelningen.

De första fem dagarna kommer du att ha en plastslang in i bukhålan för att dränera ut sårvätska från operationsområdet, ett så kallat dränage. Du har också en kateter i urinblåsan vilken vanligtvis sitter i tre till fyra dagar, därefter tas den bort och du tömmer din urinblåsa som tidigare.

För att motverka sårsmärtor efter operationen läggs ofta en kvarliggande ryggbedövning, en så kallad epiduralbedövning (EDA) Den brukar avvecklas efter ca tre dagar. Därefter brukar det räcka med värktabletter.

För att undvika komplikationer som blodpropp och lunginflammation är det viktigt att komma upp och röra på sig så tidigt som möjligt. Vi förväntar oss därför att du kommer upp ur sängen dagen efter operationen. Sjukgymnasten kommer att träna uppstigning och andningsgymnastik med dig. Du får vanligtvis börja dricka och även äta när du kommer tillbaka till avdelningen.

Vårdtiden blir mellan fem till tio dagar.

Tio till tolv dagar efter operationen. får du gå till distriktssjuksköterskan för att avlägsna stygnen. 

 Du blir kallad via brev för ett första återbesök ca sex veckor efter operationen. Sjukskrivningen blir mellan sex till åtta veckor beroende på ditt arbete.

Komplikationer och risker

Undvik tunga lyft och hårt kroppsarbete de första sex veckorna. För att motverka uppkomst av blodproppar skall du använda stödstrumpor dagtid under de första två veckorna efter din operation.

Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss på urologen. Vid frågor eller problem inom ett dygn efter du kommit hem hör du av dig till avdelning 17.

Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter din hemkomst kontaktar du urologmottagningen

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Njurresektion är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Njurresektion ingår i tema Tema njurmedicin  och  Tema urologi