Njurscintigrafi

Senast ändrad 2016-04-25 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Njurscintigrafi görs för att undersöka njurarnas funktion. Vanliga orsaker till att göra undersökningen är för att se hur njurarna fungerar i förhållande till varandra, om det finns något hinder i blodkärlen till njurarna eller urinledarna från njuren. Om du undrar varför just du ska göra denna undersökning, hör av dig till din läkare.

För att kunna få fram bilder på dina njurar använder vi oss av ett radioaktivt ämne som avger gammastrålning. Du kommer få detta ämne via en venkateter (nål). Strålningen som kommer från det radioaktiva ämnet är inget du känner av, men den kan fångas upp av en gammakamera som då kan skapa bilder på hur dina njurar fungerar.

Personalen som tar hand om dig är biomedicinska analytiker eller röntgensjuksköterskor. Kameran som används vid undersökningen låter inte, förutom fläkten inuti som susar. Det finns radio i rummet som du kan få lyssna på och om du vill ha något sällskap med dig går det bra.

Före undersökningen

Kom ihåg att ta med dig din medicinlista till oss!

Du kommer få börja med att dricka vätska för att få igång njurarnas urinproduktion. Vätskan ska fördelas jämt under en timme. Behöver du kissa under den här tiden går det bra. Mängden du ska dricka baseras på din vikt och vi kommer därför fråga dig om den när du anmäler dig hos oss. Vi har en våg om det behövs.

Innan du gör undersökningen får du ta av dig metallföremål över ländryggen. Metall hindrar nämligen strålningen att nå gammakameran, vilket ger sämre bilder.

Så går det till

Innan bildtagningen är det viktigt att blåsan och eventuella katetrar är tömda så därför kommer personalen be dig att gå på toaletten i samband med att du får följa med till kameran. Detta är för att senare kunna mäta hur mycket urin som bildats under undersökningen.

Du kommer få ligga på rygg på en brits med en kudde under knäna. Kameran kommer att vara under britsen. 

Personalen sätter en venkateter (nål), oftast i armvecket och sprutar in det radioaktiva ämnet i venkatetern (nålen) samtidigt som kameran startas. Detta är inget du kommer känna något av. Totalt kommer du få ligga still i kameran ungefär 30 minuter. Efter halva tiden kan du få ytterligare en spruta, men då med lite vätskedrivande för att snabba på njurarnas urinproduktion. 

När bilderna är färdiga kommer personalen be dig tömma blåsan och eventuella katetrar i en bunke som du får med dig till toaletten. 

Under tiden kan personalen titta på bilden som tagits för att se om båda njurarna producerar urin. Om de inte kommit igång och du inte fått vätskedrivande, kan det hända att du då får vätskedrivande i venkatetern (nålen) för att snabba på njurarnas urinproduktion. Detta får du samtidigt som personalen startar ytterligare en bildinsamling. Efter bilderna är färdiga får du gå till toaletten igen.

Efter undersökningen

Om du får vätskedrivande kan du under resten av dagen känna att du behöver gå extra ofta på toaletten.

Våra läkare tittar på bilderna och skriver ett svar som vi skickar till avdelnings- eller mottagningsläkaren som har skrivit din remiss. Det är dit du får vända dig om du vill få svar på din undersökning.

Komplikationer och risker

Strålningen du får från det radioaktiva ämnet är inte mer än en vanlig röntgenundersökning och ämnet försvinner snabbt ur kroppen. 

Barn eller gravida ska inte följa med dig på undersökningen.                                                       Om du själv är gravid eller ammar vill vi att du kontaktar oss. 

Har du några frågor eller funderingar, prata gärna med oss så löser vi det tillsammans på bästa sätt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Njurscintigrafi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Njurscintigrafi ingår i tema Tema klinisk fysiologi