Nutrition/oralmotorisk utredning för barn

Senast ändrad 2018-01-31 av Anette Ekelund Dietist

Nutrition/oralmotorisk utredning på Regionhabiliteringen

En nutritionsutredning riktar sig till barn med olika funktionsnedsättningar som har en nutritionsproblematik. Det kan gälla barn som äter via mun och/eller via gastrostomi.

Målet är att få en samlad bild av barnets ätsvårigheter, ätovilja och dess möjliga orsaker. Utredningen genomförs i nära samarbete med föräldrar, habilitering och andra viktiga personer i barnets närhet.

Så går det till

Under utredningen kartlägger teamet tillsammans med föräldrarna barnets svårigheter och förmågor. Motoriska och sensoriska förutsättningar för att äta analyseras. Mag- och tarmfunktion ses över. En ingående analys genomförs av matsituationen ur ett helhetsperspektiv. Flera av måltiderna filmas och filmerna utgör diskussionsunderlag i samtal med föräldrarna. Näringsintaget beräknas utifrån barnets individuella behov. Ätlust och ätvilja stimuleras även genom lekaktiviteter.

Föräldrarna får under hela utredningen vägledning och ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar ätandet med syftet att öka barnets mat- och ätintresse.

Teamet är multiprofessionellt. Följande yrkeskategorier ingår i utredningsteamet: arbetsterapeut, dietist, habiliteringsassistenter, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska och specialpedagog.

Personal från till exempel förskola/skola, eller andra personer i barnets närhet är välkomna på besök för information och vägledning. Detta efter överenskommelse mellan föräldrar och utredningsteam.

 

Efter undersökningen

Nutritionsutredningen resulterar i handfasta rekommendationer hur man bör arbeta vidare med barnets ätsvårigheter. Muntlig sammanfattning av utredningen ges vid utskrivningssamtalet. Resultatet dokumenteras i journal och sänds till barnets habilitering.

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Nutrition/oralmotorisk utredning för barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Nutrition/oralmotorisk utredning för barn ingår i tema Tema barnsjukvård