Nutritionsbehandling vid ätstörning

Senast ändrad 2015-07-01 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nutrition är ett ämne som handlar om hur mat och näring påverkar kroppen. Kost- och nutritionsbehandling är en viktig del av behandlingen vid ätstörning. Ofta är det den första åtgärden man vidtar när man har upptäckt eller diagnosticerat en ätstörning. Om inte särskilda behov föreligger är det de nordiska näringsrekommendationerna som ligger till grund för kostbehandlingen. Generella kostråd som ges är bland annat följande:

-          Regelbunden måltidsordning med frukost, lunch, middag och tre mellanmål.

-          Lägga upp maten enligt tallriksmodellen

-          Sträva efter ett allsidigt ätande där man varierar mellan olika livsmedel.

Matdagbok och kostregistrering kan vara viktiga verktyg för att göra en bedömning av patientens ätande. För att patient och vårdnadshavare ska få bra riktlinjer för måltidsordning, allsidighet och portionsstorlekar kan man använda sig av matschema, vilket även ofta följs på ett mer strukturerat sätt vid behandling i dagvård eller slutenvård.

Vid låg vikt kan det vara nödvändig att i en period lägga till näringsdrycker för att åstadkomma viktökning, men näringsdryck ska inte ersätta andra måltider.

Vid anorexi-bulimi-mottagningen, slutenvårdsavdelningen och dagvårdsenheten ansvarar samma dietist för nutritionsbehandlingen, inkluderat matschema, planering och rekommendationer. Dietisten har bred och djup kompetens i ämnet nutrition, och lång erfarenhet av att arbeta med ätstörningar. Se också rubriken dietistrådgivning vid ätstörning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Nutritionsbehandling vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Nutritionsbehandling vid ätstörning ingår i tema Tema klinisk nutrition  och  Tema psykiatri