OATT Mätning av passagetiden i tarmen

Senast ändrad 2015-06-01 av Gisela Ringström Vårdenhetschef

Undersökningen mäter hur lång tid det tar för maten att passera genom mag-tarmkanalen.

Före undersökningen

Små röntgentäta markörer (medföljer kallelsebrevet) sväljs 6 dagar i följd i samband med frukost.

Vissa läkemedel t ex laxermedel och medel mot diarré behöver sättas ut den veckan du äter markörer.

Under veckan du äter markörer registrera du dina magbesvär genom att fylla i ett formulär som medföljer kallelsebrevet.

Du ska komma fastande, d.v.s. inte äta eller dricka efter kl. 24 kvällen före undersökningen.

Så går det till

Undersökningen tar ca 20 minuter och utförs genom att vi med hjälp av svag röntgenstrålning räknar antalet markörer som finns kvar i mag-tarmkanalen.

Komplikationer och risker

Du mår som vanligt och får äta och dricka igen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver OATT Mätning av passagetiden i tarmen är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.