Odling på tunntarmsvätska

Senast ändrad 2015-06-01 av Gisela Ringström Vårdenhetschef

Undersökning visar om det finns bakterier i tunntarmen.

Före undersökningen

Du ska inte ha fått antibiotika de 4 senaste veckorna.
Du ska komma fastande, d.v.s. inte äta eller dricka under minst 6 timmar före undersökningen.

Så går det till

Undersökningen tar ca 1 timma.
Näsan bedövas med en lokalbedövande gel.
En smal slang förs ner via näsan, matstrupen och magsäcken till tunntarmen.
Genomlysning med svag röntgenstrålning används för att se att slangen ligger korrekt.
Tarmvätska sugs upp, och skickas för analys.
Slangen tas bort och undersökningen är färdig.

Efter undersökningen

Du mår som vanligt och får äta och dricka igen. Du kan eventuellt känna en lätt skavande känsla i näsan och svalget som är snabbt övergående.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Odling på tunntarmsvätska är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.